Proton Office

Galeria VIII Ogólnopolski Kongres FM – wielkie podsumowanie


W agendzie, oprócz prelekcji merytorycznych, znalazły się także panele dyskusyjne, dzięki którym udało się wywołać wymianę zdań i zaprezentować różne punkty widzenia