Mikołajczyk Zuzanna
Profil eksperta: Mikołajczyk Zuzanna
MIKOMAX SMART OFFICE
Dyrektor Marki, Członek Zarządu Mikomax Smart Office
Krótko o sobie
Zuzanna Mikołajczyk specjalizuje się w propagowaniu i wprowadzaniu w życie idei przywództwa w przestrzeni pracy zgodnie z zasadami New Ways of Working. Jest członkiem międzynarodowych organizacji New Ways of Working oraz International Facility Management.