Giant

Czy pracodawca może przerwać Ci urlop?

Artykuł

Sezon urlopowy nie dobiegł jeszcze końca, czy jednak długo wyczekiwane wakacje, mogą zostać przerwane przez przełożonego, nakazującego pilny powrót do firmy?

Nawet, jeżeli pracownik przebywa na wakacjach, jest zobligowany do wykonywania polecenia pracodawcy – zauważa Marta Kosakowska z kancelarii TGC Corporate Lawyers. – Pracodawca może zażądać przerwania urlopu. W takiej sytuacji zatrudniony powinien wykonać polecenie przełożonego i powrócić na swoje stanowisko pracy.

 

Przerwanie urlopu może jednak nastąpić wyłącznie wówczas, gdy obecność pracownika jest „bardzo potrzebna”, nie może zastąpić go inna osoba przebywająca w firmie lub wystąpiło zagrożenie wstrzymania działalności przedsiębiorstwa. Sytuacja musi być jednak nagła, pilna, niemająca miejsca w momencie rozpoczynania urlopu, a także niemożliwa wcześniej do przewidzenia. W praktyce oznacza to, że odwołanie z urlopu może nastąpić choćby w przypadku awarii czy niespodziewanej kontroli organów nadzorczych, podczas której obecność przebywającego na wakacjach zatrudnionego jest konieczna – mówi Marta Kosakowska.

 

Zobacz także: Czy firma dopłaci do Twojego urlopu?

 

Niewykonanie polecenia powrotu do firmy, w świetle prawa stanowi poważne naruszenie obowiązków pracowniczych, którego skutkiem może być nałożenie kary porządkowej, przewidzianej w regulaminie firmy, w tym także zastosowanie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przepisy nie nakładają na zatrudnionego przymusu podawania numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w czasie urlopu, ani tym bardziej wskazywania miejsca wyjazdu. Ogólnie zatrudniony nie ma podstaw i prawa, żeby odmówić i powiedzieć, że z urlopu nie wróci. Jeśli jednak pracodawca nie dodzwoni się do pracownika, zatrudniony nie może ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji – mówi przedstawicielka TGC Corporate Lawyers.

 

Przełożony przerywający pracownikowi urlop zobligowany jest do zwrócenia wszystkich kosztów, poniesionych przez zatrudnionego w związku z wcześniejszym powrotem do pacy i przerwaniem wypoczynku, wśród nich m.in. wydatki na rezerwację, noclegi czy bilety – także te związane z powrotem z wakacji rodziny pracownika. Identyczne wydatki pracodawca powinien ponieść w momencie odwołania wcześniej udzielonego urlopu, ale jeszcze nierozpoczętego.

 

Należy jednak pamiętać, że prawo do urlopu jest podstawowym przywilejem każdego pracownika, a obowiązkiem przełożonego jest zorganizowanie pracy w firmie w taki sposób, aby odwołanie zatrudnionego z urlopu nie było konieczne. Jeżeli pracownik wykonuje standardowe obowiązki bądź w jego dziale jest kilka osób na podobnych stanowiskach, to pracodawca powinien tak ustalić tok pracy zespołu, aby działalność firmy w sezonie urlopowym toczyła się bez przeszkód  mówi Marta Kosakowska.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz