Giant

Zmiany w prawie przetargowym

Artykuł

Obowiązująca od 19 października nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza wiele zmian. Jedną z nich jest zniesienie zasady, że o wygranej w przetargu decyduje najniższa cena.

Do tej pory firma oferująca najniższą, często nierealną cenę wygrywała przetarg, co niejednokrotnie doprowadzało do jej bankructwa lub przerwania prac przy danej inwestycji. Duże problemy mieli też podwykonawcy, którzy za swoją pracę i dostarczone materiały nie otrzymywali wynagrodzenia. Dzięki nowelizacji o wyborze wykonawcy nie będzie decydowała cena. Zamawiający będzie musiał zwrócić uwagę również na jakość usług, zastosowanie nowych technologii czy przestrzeganie aspektów środowiskowych – mówi Jacek Cieplak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

Jeśli firma zadeklaruje wykonanie zlecenia za niepokojąco niską kwotę (30 proc. mniej od pozostałych), zamawiający jest zobowiązany zapytać, dlaczego przedsiębiorca zaproponował taką cenę, a także czy wyliczenia przewidują zapłatę pracownikom wynagrodzenia nie mniejszego od płacy minimalnej.

 

Nowe przepisy przewidują też waloryzowanie wartości kontraktów zawartych na dłużej niż rok oraz solidarną odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego, który użyczył mu referencji – informuje ekspert. Od 19 października zamawiający może również określać liczbę umów o pracę, którą będzie musiał przedstawić oferent.

 

Uwzględnianie dodatkowych kryteriów, choć czasochłonne i nie zawsze korzystne finansowo, ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo - zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz