Giant

Młodociani pracownicy – jakie przysługują im prawa?

Artykuł

Podczas wakacji znaczna część nastolatków poszukuje dorywczej pracy. Pracodawcom młodociane osoby pozwalają niewielkim kosztem uzupełnić luki związane z urlopami stałej kadry. Na jakich jednak zasadach można zatrudniać dzieci?

Litera prawa mówi, że w Polsce osoba młodociana (mają od 16 do 18 lat) może zostać zatrudniona jedynie w celu przygotowania zawodowego, a jeśli cel jest inny – wyłącznie do prac lekkich. Ponadto musi mieć ukończone gimnazjum i przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że objęte obowiązki nie zagrażają jej zdrowiu.

 

W większości wypadków dzieci poniżej 16. roku życia zatrudniać nie wolno. Prawo to przysługuje jedynie organizacjom prowadzącym działalność kulturalną, artystyczną, reklamową lub sportową. Koniecznym do tego jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, a także zezwolenie z inspekcji pracy.

 

Alicja Biernat z Kancelarii Adwokackiej EIR Legal Alicja Biernat przypomina, że niepełnoletni nie mogą pracować dłużej niż 6 godzin na dobę, nie można zatrudniać ich w nadgodzinach i w porze nocnej. Mają oni również dłuższy odpoczynek dobowy (14 godz.) i dłuższy odpoczynek tygodniowy (48 godz.) – informuje prawniczka.

 

Młodociani pracownicy podlegają badaniom wstępnym, okresowym oraz kontrolnym. Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych osób.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz