Kinnarps Polska Sp. z o.o.

PFRN odpowiada na deregulację

Od 1 stycznia 2014 roku właściwie każdy będzie mógł zostać pośrednikiem nieruchomości. Z tego względu Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchamia własny rejestr pośredników i zarządców nieruchomości.

Od początku nowego roku właściwie każdy będzie mógł zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Według ustawodawcy, deregulacja otworzy branżę i pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy. Może również spowodować wejście zagranicznych firm na polski rynek.


 

Te założenia jednak nie spotkały się z aprobatą PFRN. Nie sądzę, by firmy zagraniczne zaczęły się masowo pojawiać na naszym rynku. Tym bardziej że jest na nim coraz mniej miejsca. Już dzisiaj agenci z trudnością sobie radzą, nie zarabiają takich pieniędzy jak za czasów nieruchomościowej bańki cenowej. Dziś w rejestrze pośredników jest ponad 20 tys. osób. Jeśli doliczyć do tego osoby wykonujące czynności pomocnicze, np. dwie na jednego pośrednika, to mówimy o grupie 60 tys. osób w Polsce. Na pewno są jeszcze nisze, zawsze można znaleźć dochodowe miejsce, ale wielkiego napływu do branży nie będzie. To naprawdę trudna, wymagająca doświadczenia praca – komentuje Leszek A. Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


 

Jak twierdzą eksperci, zniesienia niemal wszystkich barier (w tym statusu niekaralności) nie można nazwać deregulacją, lecz wręcz likwidacją zawodu. Likwidacja licencji zawodowych oraz brak wymagań dotyczących wykształcenia i kwalifikacji przyniesie problemy i utrudnienia klientom. W związku z tym PFRN planuje samodzielnie utworzyć ogólnopolski rejestr pośredników i zarządców nieruchomości, który pozwoli na weryfikację ich kompetencji.


 

Zgodnie z ustawą, do 31 grudnia ministerstwo [infrastruktury i rozwoju] ma ustawowe prawo i ustawową delegację, aby część danych z Centralnych Rejestrów Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządców Nieruchomości, a także Rzeczoznawców Majątkowych publikować na stronie internetowej – mówi prezydent PFRN. W roku 2014 rejestry znikną i trudno będzie sprawdzić, czy dany specjalista miał przyznaną licencję. Uruchamiamy więc nasz własny rejestr, by osoby z licencją nadaną w trybie ustawy mogły potwierdzić jej posiadanie. Pamiętamy też o kolejnych chętnych, którzy – bez względu na brak wymogów – będą chcieli zdobyć dokument potwierdzający ich umiejętności – wyjaśnia.


 

PFRN przed nowymi osobami stawiać będzie wymogi takie same, jakie zawierała ustawa przed deregulacją, łącznie z wymogiem niekaralności i wykształcenia co najmniej średniego. Dodatkowe szkolenia będą już dobrowolne, ale ukończony kurs zakończony egzaminem będzie potwierdzeniem minimalnej wymaganej wiedzy pozwalającej na wejście do zawodu. Planujemy też szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe. W branży nieruchomości wiedza i praktyka są nie do przecenienia – podkreśla Leszek A. Hardek.


 

Nowi pracownicy, którzy spełnią wymogi podstawowe PFRN, ukończą kurs, a następnie zdadzą podstawowy egzamin, wyrażą zgodę na przetwarzanie danych i zobowiążą się do przestrzegania kodeksu etyki przyjętego przez Federację. Czynności te zakończy wpisanie w rejestr, który dostępny będzie dla każdego, tak jak rejestr ministerialny. Istnieć będzie jednak kilka różnic. Do tej pory rejestr ministerialny zawierał imię, nazwisko, imiona rodziców, informację o wykształceniu oraz numer licencji. W naszym rejestrze znajdą się, oprócz wymienionych, także informacje dodatkowe, umieszczane dobrowolnie przez zainteresowanych. Będą to dane o odbytych szkoleniach, znajomości języków, specjalizacjach rynkowych – np. nieruchomości mieszkaniowe lub komercyjne. Co więcej, wśród pośredników i zarządców są także rzeczoznawcy z uprawnieniami budowlanymi czy uprawnieniami do sporządzania certyfikatów energetycznych. Także takie informacje i dane kontaktowe, znajdą się w naszym rejestrze – wylicza Leszek A. Hardek.


 

W rejestrze znajdzie się również informacja o ubezpieczeniu specjalistów, które od stycznia nadal będą obowiązkowe (mimo, iż ich brak nie będzie karany). Klienci będą więc mogli dowiedzieć się, w jakim towarzystwie pośrednik jest ubezpieczony i jaka jest kwota gwarancyjna ubezpieczenia.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
mantra