Inter-bud Fabryczna - duży

K-S SSE wydała dwa nowe zezwolenia

W Kostrzyniu nad Odrą swoje inwestycje lokalizują Niemcy i Hiszpanie.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w ostatnim czasie dwa  zezwolenia na działalność w K-S SSE. Nowe firmy będą reprezentować branże biopaliw i motoryzacji.

Pierwsze przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie budowę zakładu produkcyjnego Green Source Poland sp. z o.o., który będzie wytwarzał bioetanol do produkcji biopaliw oraz komponenty paszowe DDGS. Inwestorem jest hiszpańska spółka należąca do grupy SNIACE, zaś sama inwestycja jest oceniana jako najbardziej znacząca w 2011 r. Wraz z nakładem inwestycyjnym w wysokości 737,43 mln zł nastąpi wzrost zatrudnienia do poziomu 101 pracowników (luty 2019 r.).

W Nowej Soli swoją działalność rozszerzy Gedia Poland Assembly sp. z o.o. Przedsiębiorca zadeklarował zwiększenie zatrudnienia o co najmniej 10 nowych pracowników oraz podniesienie wydatków inwestycyjnych o ponad 9,45 mln zł do końca marca 2014 r. Produkcja zostanie rozszerzona o części podwozia dla nowoprodukowanych przez General Motors modeli samochodów.

Od początku roku 2011 do dnia 1 czerwca 2011 nasza spółka wydała łącznie 6 zezwoleń na działalność gospodarczą w K-S SSE. Łączna wartość deklarowanych inwestycji wynosi obecnie 818,7 mln PLN, a liczba deklarowanych nowoutworzonych miejsc pracy wynosi 208 – poinformowali przedstawiciele K-S SSE.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Inter-bud Fabryczna - duży
mantra