bcb wrzesień 2020

Do rozdania ponad 80 mld euro

Za kilka miesięcy ruszą pierwsze konkursy w nowej perspektywie unijnej.

Po nowym roku rozpoczną się rozmowy na temat wykorzystania pieniędzy przyznanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Duży nacisk zostanie położony na innowacyjność, a także pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w formie instrumentów zwrotnych. Wszystkie programy zarówno z poziomu centralnego, jak i z poziomu regionalnego są jeszcze negocjowane z Komisją Europejską – wyjaśnia Aleksandra Pabiańska, menadżer w zespole doradztwa europejskiego w firmie doradczej Accreo. – Spodziewamy się, że pierwsze konkursy ruszą w I połowie 2015 roku.

 

Pod koniec października Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że jako pierwsze najprawdopodobniej zakończą się rozmowy na temat programu Polska Cyfrowa, mającego na celu zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu i rozwój e-usług publicznych.

 

W ramach budżetu Unii na lata 2007-2013 Polska otrzymała prawie 68 mld euro. W latach 2014-2020 kwota ta wzrosła do 82,5 mld euro i będzie mogła zostać przeznaczona m.in. na badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową. Część pieniędzy zostanie wydana na drogi i koleje oraz inwestycje w ekologiczny transport. Głównie nacisk położony będzie na innowacyjność, rozumianą jednak szeroko. Nie można skupiać się wyłącznie na innowacyjności twardej, lecz także na miękkiej. Badania i rozwój, zielona energia oraz efektywność energetyczna to priorytety, które wynikają z wszelkich programów Komisji Europejskiej – uważa Aleksandra Pabiańska.

 

Beneficjentami funduszy łatwiej będą mogły zostać niewielkie firmy, stowarzyszenia, a także jednostki samorządu terytorialnego. Mogą to być przedsiębiorcy zarówno z sektora małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw oraz fundacje czy stowarzyszenia – tak naprawdę każdy – komentuje menadżer Accreo. – Zmianą będzie to, że duzi przedsiębiorcy będą musieli spełnić ostrzejsze kryteria. W staraniach o unijne środki małe przedsiębiorstwa będą mogły dostać wsparcie wyższe o 20 proc., a średnie – o 10 proc.

 

Kolejna zmiana dotyczyć będzie formy udzielanego wsparcia. W poprzedniej perspektywie finansowej wsparcie było udzielane głównie w postaci bezzwrotnych dotacji. Teraz będą one również występować, natomiast będą również środki zwrotne, czyli pożyczki oprocentowane nisko, czasami będą to instrumenty mieszane, czyli na przykład będzie i dotacja, i pożyczka – wyjaśnia ekspertka Accreo.

 

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od regionu, w którym ma być realizowana inwestycja. Największy pułap wsparcia będą miały przedsiębiorstwa realizujące inwestycje w regionach nisko rozwiniętych, czyli głównie w Polsce Wschodniej – mówi Aleksandra Pabiańska. – Regiony bardziej rozwinięte, na przykład Mazowsze czy Polska Zachodnia, będą miały niższy poziom wsparcia.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz