Assa Abloy

Nowelizacja zwiększy udział społeczny w planowaniu przestrzeni miast

fot. Warsaw Build
fot. Warsaw Build
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe prawo ma zwiększyć udział mieszkańców w procesie kształtowania ich miast.

W najbliższych miesiącach powinny rozstrzygnąć się losy ustawy o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym (PiZP). Nowelizacja została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w odpowiedzi na potrzebę szybkich zmian w zakresie kształtowania przestrzeni czy określenia sposobów efektywnego gospodarowania nowoczesnym miastem. Proponowane w niej rozwiązania określają m.in. kwestie istotne dla nowych inwestycji budowlanych, lepszego zabezpieczania interesów inwestorów czy zasad miasta zwartego, niskoemisyjnego i przyjaznego.

 

Jednym z celów nowelizacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Zgodnie z proponowanymi zapisami uchwały intencyjne podejmowane przez gminy wymagać będą wcześniejszego przedstawienia mieszkańcom oraz przeprowadzenia dodatkowych konsultacji ze społecznością lokalną. Mieszkańcy i przedsiębiorcy  zyskają dostęp do informacji o planowanych działaniach przestrzennych gminy, umożliwiający im przedstawienie uwag i wniosków już na wczesnym etapie procedur planistycznych.

 

W każdej aglomeracji spotykają się różne grupy interesów, z których każda ma swoją wizję miasta. Podczas, gdy dla jednych priorytetem w Warszawie jest szybki dojazdu do pracy, nowe inwestycje i stworzenie odpowiedniej infrastruktury na osiedlach mieszkalnych oddalonych od centrum, dla innych istotne jest stworzenie miasta ekologicznego, przyjaznego rowerzystom z gęstą siecią ścieżek i pasów rowerowych. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku nowych inwestycji budowlach, których realizacja wiąże się z koniecznością połączenia interesów lokalnej społeczności i wielu grup zaangażowanych w projekt inwestycyjny – mówi Anna Rabiej organizator Warsaw Build 2015 i kampanii Razem Budujemy Warszawę. – Dla inwestora projekt powinien zawsze generować maksymalne zyski, a użytkownikom zależy, by mieszkać i pracować w miejscu funkcjonalnym i wygodnym, którego eksploatacja nie będzie kosztowna. Ekolodzy chcą, by inwestycja była neutralna dla otoczenia, natomiast dla urzędników wydających pozwolenie na budowę i zgodę na użytkowanie, obiekt musi przede wszystkim spełniać normy zawarte w odpowiednich przepisach prawnych – podkreśla.

 

Jednym z podstawowych sposobów zaspokojenia tak wielu potrzeb jest konstruktywny dialog, a także stworzenie podstaw projektowania zintegrowanego, w którym zespół specjalistów reprezentujących kilka branż wypracuje zrównoważone rozwiązania satysfakcjonujące różne grupy. Nowelizacja prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także zmieniające się przepisy prawa budowlanego, zwiększające wymogi w zakresie standardów energetycznych budynków, tworzą pozytywny klimat dla rozmów ekspertów ze społeczeństwem – dodaje Anna Rabiej.

 

Jak zapowiadają organizatorzy Warsaw Build 2015, zagadnienia związane z architekturą, nowymi inwestycjami i rozwojem Warszawy będą jednym z głównych obszarów tematycznych tegorocznej edycji spotkań. Targi są jednym z największych wydarzeń w regionie mazowieckim, skupiającym profesjonalistów rynku budowlanego: architektów, urbanistów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, tworzące profesjonalną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz okazję do podjęcia dyskusji, o tym jak kreować rosnącą przestrzeń miejską, gdzie powinny powstawać nowe inwestycje mieszkaniowe czy biurowe.

 

Tegoroczna edycja Warsaw Build 2015 odbywać się będzie w dniach 16-18 września 2015 r. w warszawskim Centrum EXPO XXI.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz