Inter-bud Fabryczna - duży

Kończy się czas na kontrole

Właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do przeprowadzenia badań. Na niektóre czas upłynie 30 listopada.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie budowlanym, za bezpieczeństwo i sprawność techniczną obiektu budowlanego odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik. Ustawa nakłada na te osoby obowiązek przeprowadzania w swoich obiektach szeregu kontroli. Na niektóre termin realizacji upływa 30 listopada.

Ustawa przewiduje obowiązek przeprowadzenia kontroli z podziałem na dwa okresy: roczny i pięcioletni. Nieco inaczej jest w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych tj. takich, których powierzchnia zabudowy przekracza 2 tys. m kw., oraz budynków których dach ma co najmniej 1000 m kw. Analogiczne do corocznej kontroli, badanie stanu technicznego magazynów, hal, centrów handlowych i biurowców musi zostać przeprowadzone dwukrotnie: do 31 maja oraz do 30 listopada. W podanych terminach sprawdzane są: stan techniczny elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz instalacje gazowe i przewody kominowe.

Jeżeli właściciel lub zarządca kontroli nie przeprowadzi, grozi mu grzywna. Wymagane jest, aby kontrole przeprowadzały osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane. Specjalistów najłatwiej znaleźć w izbach architektów lub inżynierów budownictwa.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra