Assa Abloy

Kosmiczny biznes

Członkostwo Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz programy unijne sprawiają, iż rodzime firmy dysponują pełnym dostępem do europejskiego rynku lotniczo-kosmicznego, a także większymi możliwościami finansowania prac w tej materii.

Dzięki członkostwu Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej i projektom unijnym, rodzime przedsiębiorstwa posiadają pełny dostęp do europejskiego rynku lotniczo-kosmicznego, a także większe szanse na pozyskanie środków w celu sfinansowania prac w tym zakresie.

 

W przypadku projektów unijnych, firmy mogą skorzystać z programu Horyzont 2020, który jest głównym elementem Europejskiej Polityki Kosmicznej. W latach 2014-2020 budżet przeznaczony na przestrzeń kosmiczną wyniesie 1,4 mld euro. Główne obszary tematyczne, w ramach których można uzyskać wsparcie, stanowią nawigacja satelitarna (program Galileo), obserwacje satelitarne (Copernicus) oraz ochrona przed zagrożeniami z lub w przestrzeni kosmicznej. W Horyzoncie 2020 odnieśliśmy bardzo duży sukces w części konkursów dotyczących nawigacji satelitarnej, czyli Galileo oraz w dziedzinie śmieci kosmicznych. Dwie polskie firmy uzyskały grant na oczyszczanie orbity okołoziemskiej za pomocą siatki mówi Piotr Świerczyński, ekspert technologii kosmicznych Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

 

Jak zauważa Piotr Świerczyński, projekty programu Horyzont 2020 realizowane są w ramach konsorcjów międzynarodowych. W przygotowaniu wniosku na każdym etapie – od stworzenia projektu, po ustalanie budżetu, na znalezieniu partnerów kończąc – pomaga Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Udziela on także wsparcia podczas realizacji i rozliczenia projektu z Komisją Europejską.   

 

Z kolei przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA) w 2012 r., otworzyło rodzimym przedsiębiorstwom drogę do europejskiego rynku lotniczo-kosmicznego. Możliwości, które stwarzają programy realizowane przez ESA, pobudzają firmy do wdrożenia innowacji. Roczny budżet Agencji wynosi 4 mld euro.

 

Jak przekonuje Piotr Świerczyński, zainteresowanie rodzimych firm rozwijaniem technologii kosmicznych jest coraz większe. W rezultacie nasz potencjał rośnie, dzięki czemu możemy pozyskiwać więcej środków na technologie z programów ramowych, przede wszystkim z Horyzontu 2020dodaje.  

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz