Chmura i centra danych sposobem na rozwój rynku IT

Rosnące zapotrzebowanie na centra danych i chmurę przyczyni się do wzrostu całego rynku IT.

Rosnące zapotrzebowanie na centra danych i chmurę będzie stymulować rozwój rynku IT. Potencjał wzrostu rynku, szczególnie w części dotyczącej centrów danych, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach – mówi Tadeusz Czichon, prezes zarządu ATM SA, operatora centrów danych. Pierwszą jest ogólny wzrost zapotrzebowania na centra danych i cloud, drugą – nadrabianie pewnych zaległości, które ma Polska w stosunku do krajów o bardziej rozwiniętym sposobie korzystania z usług IT – dodaje.

 

Jak wynika z raportu firmy PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015”, 17 proc. rodzimych przedsiębiorstw korzysta z tego typu rozwiązań (o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim). Cały polski rynek cloud computingu odnotował wzrost o niemal 30 proc. w 2014 r., przy czym prognozowane jest dalsze utrzymywanie się tendencji wzrostowej.

 

Według danych PMR, 64 proc. przebadanych firm z branży IT uważa, iż najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku będzie chmura. Z kolei na sektor data center wskazało 39 proc. respondentów, a na usługi outsourcingowe IT – niemal 50 proc. Korzystanie z outsourcingu IT jest w Polsce na poziomie 20–25 proc., natomiast w krajach rozwiniętych – 80 proc. – tłumaczy Tadeusz Czichon. Zatem tutaj dodatkowy potencjał wzrostu jest mniej więcej czterokrotny – dodaje.

 

Jak mówi prezes zarządu ATM SA, do tej chwili największymi odbiorcami usług firmy w segmentach: data center i transmisyjnym, byli klienci z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. Jednak obecnie przybywa zamówień z sektora IT. Obserwujemy coraz większy wzrost zapotrzebowania na usługi wśród firm reprezentujących integratorów IT, firm świadczących usługi informatyczne czy produkujących software. Jest to związane z trendem przechodzenia technologii IT w kierunku rozwiązań chmurowych – wyjaśnia Tadeusz Czichon.

 

Usługami oferowanymi w obszarze data center i segmentu transmisyjnego w coraz większym stopniu są zainteresowane małe i średnie firmy. Jest to grupa klientów o nieco innych potrzebach w zakresie naszych usług. Jednocześnie jest to część naszego biznesu, którą bardzo popieramy i chcemy rozwijać, dlatego że stabilizuje bardzo naszą ofertę i nasz biznes – wyjaśnia Tadeusz Czichon.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz