bcb wrzesień 2020

Ponad 23,5 mln zł na pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Ministerstwo Rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej.

Ministerstwo Rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Ponad 23,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej w postaci pożyczek i poręczeń trafi do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Fundusze te umożliwią rozwój firm oraz tworzenie nowych miejsc pracy – dodał.

 

Środki przekazane przez Ministerstwo Rozwoju uzupełnią projekt Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”. Z tego programu do końca III kw. ubiegłego roku skorzystało już ponad 2,5 tys. przedsiębiorstw. Nowe środki zostaną przekazane najpierw pośrednikom finansowym, a później firmom.

 

Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o przedłużeniu projektu do końca września 2016 r., a następnie zasileniu go dodatkowymi milionami, aby dać szansę na rozwój kolejnym przedsiębiorcom z Polski Wschodniej – zaznaczył wiceszef resortu.

 

Program BGK ma na celu zwiększenie dostępności firm z sektora MŚP z terenów Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania, za pośrednictwem tzw. instrumentów finansowych. Bank przyznaje zwrotne wsparcie podmiotom finansowym (pożyczka globalna), które pełnią funkcję pośredników finansowych (fundusze poręczeniowe oraz pożyczkowe). Instytucje te przekazują następnie środki końcowym odbiorcom. Pośrednicy, którzy wezmą udział w programie, wyłaniani są za pośrednictwem konkursów organizowanych przez BGK. Dotychczas przeprowadzono ich sześć (po trzy dla instytucji oferujących reporęczenia i pożyczki). W okresie od 28 grudnia 2015 r. do 12 stycznia 2016 r. trwa nowy nabór wniosków od pośredników chcących uczestniczyć w projekcie.

 

Pożyczki i poręczenia udzielane w ramach projektu BGK to ogromna szansa dla firm, które chcą inwestować w rozwój, a nie posiadają odpowiednich środków finansowych czy zabezpieczeń, aby uzyskać wsparcie na rynku komercyjnym. Dodatkowo krótka historia kredytowa lub jej brak, znacznie utrudniają lub uniemożliwiają otrzymanie kredytu na rynkowych zasadach – podkreślił wiceminister.

 

Pośrednicy finansowi, którzy zostaną wybrani przez BGK, udzielą przedsiębiorcom wsparcia na preferencyjnych warunkach. Pomoc ta będzie mogła być wykorzystana na wprowadzanie nowoczesnych technologii, zakup nowego sprzętu, modernizację obiektów, tworzenie miejsc pracy czy też inne działania mające na celu rozwój firmy.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz