Giant

Tork poprawia dobrostan w miejscach pracy

|
Tork
Pakiet produktów higienicznych Tork dla biur to dostosowana do indywidualnych potrzeb oferta artykułów i usług oraz wsparcie specjalistów. Pomaga zarządcom obiektów tworzyć higieniczne miejsca pracy i zapewnić bezpieczny powrót pracowników do biur.

Poprawa jakości sprzątania i higieny bez uszczerbku dla wydajności operacyjnej stała się priorytetem dla zarządców nieruchomości i firm obsługujących obiekty[1]. Według badań, 80% społeczeństwa oczekuje w publicznych toaletach bardziej bezpiecznego i czystego środowiska niż przed COVID-19. Hybrydowy model pracy i większy nacisk na higienę w przestrzeniach wspólnych to dodatkowe wyzwania dla kierowników obiektów biurowych. W zależności od tego, ilu pracowników w danym momencie korzysta z biura, potrzeby w zakresie sprzątania i higieny mogą się zmieniać.

Aby pomóc sprostać nowym wyzwaniom i zapewnić odpowiednie warunki pracy, powstał Pakiet produktów higienicznych Tork dla biur, który oferuje produkty, usługi i specjalistyczne wsparcie. Korzystając z pakietu, znajdziemy odpowiedzi na pytania:

  • jak zmiana systemu organizacji pracy, przejście na hybrydowy model pracy zmieniły wyzwania związane z higieną,
  • w jaki sposób zarządcy obiektów mogą wspierać nowe nawyki w zakresie higieny rąk
    i wprowadzić odpowiednie procedury czyszczenia powierzchni we wspólnych przestrzeniach,
  • jak sprzątanie oparte na danych może pomóc w zapewnieniu stałej wysokiej jakości sprzątania i poprawie wydajności.

Tork Vision Sprzątanie - wiodące na świecie rozwiązanie do zarządzania obiektami – jest częścią pakietu Tork dla biur. Wykorzystując liczniki osób i wymianę informacji pomiędzy dozownikami, dostarcza - w czasie rzeczywistym - dane potrzebne do bieżących działań. Dzięki Tork Vision Sprzątanie, personel eliminuje zbędne czynności i wie, kiedy i gdzie w obiektach sprzątanie jest najbardziej potrzebne.

 

Wprowadzenie hybrydowego modelu pracy, spowodowało, że sprzątanie oparte na danych odgrywa szczególnie ważną rolę. Tork Vision Sprzątanie może wskazać newralgiczne punkty
i bieżące potrzeby w obiekcie. Daje pewność, że dozowniki pozostają napełnione przez 99% czasu[3]. Narzędzia do raportowania pomagają przestrzegać procedur bezpieczeństwa oraz zapewniają transparentną ocenę pracy firm sprzątających. 100% użytkowników rozwiązania Tork twierdzi, że, sprzątanie oparte na danych pomaga im poprawiać higienę w obiekcie[4] — mówi Anna Königson Koopmans, dyrektor ds. marketingu, Essity.

 

Pakiet Tork dla biur pomaga też kierownikom obiektów realizować cele zrównoważonego rozwoju – bez uszczerbku dla higieny i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty i usługi w pakiecie oparte są na ekologicznej, zasobooszczędnej produkcji. Innowacje, takie jak dozowanie pojedynczych odcinków lub porcji produktu i skompresowane wkłady, zachęcają do efektywnego użytkowania oraz przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i ilości odpadów.

 

Eksperci Tork pomagają wybrać sposoby na poprawę higieny

 

Jako światowy lider w dziedzinie profesjonalnej higieny, Tork oferuje bezpłatne konsultacje prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. higieny. Spotkania z ekspertami pomagają zarządcom nieruchomości poznać nowe sposoby na poprawę jakości sprzątania, wydajności operacyjnej i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania proponowane są rozwiązania, które pomogą zaspokoić indywidualne potrzeby klientów i zapewnić wysoki standard higieny. Konsultacja może odbyć się w obiekcie lub online.

 

Ludzie oceniają swoje miejsce pracy nie tylko pod kątem klasycznych korzyści wynikających z pracy w danym miejscu, ale także przez pryzmat tego, w jaki sposób wpływa ono na nasze bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Dlatego w ramach pakietu oferujemy profesjonalną konsultację z ekspertem higieny. Nasi doradcy wspólnie z klientem sprawdzają aktualne procedury higieniczne i próbują znaleźć obszary wymagające poprawy - dodaje Anna Königson Koopmans.

 

 

Dowiedz się więcej na: www.tork.pl/higienawbiurze

 

[1] Badanie ilościowe „Bringing The Office Customer to Life” przeprowadzone na zlecenie Essity w 2020 r.

[2] Badanie 2021 przeprowadzone przez United Minds we współpracy z CINT w marcu 2021. Badanie objęło 7 rynków: Chiny, Francję, Niemcy, Hiszpanię, Szwecję, Wielką Brytanię i USA, łącznie 7063 respondentów

[3] Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.

[4] Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w marcu 2021 r. wśród 34 obecnych klientów Tork Vision Sprzątanie w Europie i Ameryce Północnej


0.0
Tagi: Tork
Napisz pierwszy komentarz