Kinnarps 01.06-30.06

Systemy ociepleń ważnym ogniwem zrównoważonego rozwoju

II Międzynarodowa Konferencja ETICS - audytorium 1
II Międzynarodowa Konferencja ETICS - audytorium 2
W dniach 7-8 maja 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja ETICS, organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników.

Bezpieczeństwo pożarowe ścian z systemami ETICS stało się tematem wykładu dra inż. Andrzeja Kolbreckiego z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Ekspert ITB zaznaczył kluczową rolę systemowego ocieplenia elewacji – ze względu na bezpieczeństwo pożarowe niedopuszczalne jest instalowanie elementów różnych systemów czy materiałów niewiadomego pochodzenia, nie posiadających stosownych dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania.

 

Kolejny reprezentant Instytutu Techniki Budowlanej, dr inż. Michał Piasecki, wskazał kryteria oceny środowiskowej wyrobów budowlanych, która w przyszłości stanie się obowiązkowym dodatkowym wymiarem deklarawania właściwości użytkowych wyrobu. Według statystyk dra Piaseckiego, w Polsce wydano dotąd jedynie 40 deklaracji środowiskowych EPD, podczas gdy w Europie już ok. 3,5 tysiąca, w tym 350 dla wyrobów termoizolacyjnych i ponad 100 dla systemów ETICS.

 

Inż. Dana Bellušová, reprezentująca słowacki Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, omówiła wpływ rozporządzenia o wyrobach budowlanych CPR na systemy ETICS pod kątem działań niezbędnych do przygotowania się branży ociepleń do założonej na rok 2018 zmiany przepisów regulujących wprowadzanie wyrobów do obrotu.

 

W prezentacji Ralfa Paskera, Dyrektora Zarządzającego European Association for ETICS, znalazła się analiza znaczenia systemów ociepleń i inwestycji w termomodernizację dla osiągnięcia założonego przez UE celu, jakim jest redukcja konsumpcji energii o 80 procent do 2050 roku.

 

Moderatorami sesji panelowych II Międzynarodowej Konferencji ETICS byli dyr. Marek Kaproń z Instytutu Techniki Budowlanej oraz dr inż. Mariusz Garecki, mgr inż. Jacek W. Kulig i mgr inż. Wojciech Szczepański, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń .

 

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 11-12 maja 2016 roku.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest organizacją branżową polskich producentów systemów ETICS. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.


0.0
Napisz pierwszy komentarz