Kinnarps 01.06-30.06

Regionalne Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych - Wrocław

Lista wydarzeń

Miasto : Wrocław
Miejsce :
Data : 23.04.2013
Godzina : 09:00 - 14:00
Status : zakończone
Regionalne Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych - Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w 

Regionalnym Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych 

cyklu 3 konferencji poświęconych problematyce zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, które odbędą się:

we Wrocławiu  23.04.2013.
 w Gdańsku   11.06.2013.
 w Krakowie    19.06.2013.

Podstawowym celem Regionalnego Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych jest omówienie aktualnych problemów branży oraz prezentacja rozwiązań wspomagających pracę osób związanych z zarządzaniem obiektami komercyjnymi.

Udział w Regionalnym Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych to niebywała okazja do uczestnictwa w branżowym spotkaniu, wysłuchania wykładów prowadzonych przez specjalistów, bezpośredniego kontaktu z dostawcami produktów i usług.

Część wystawiennicza Forum nadaje mu charakter targowo- konferencyjny sprzyjający licznym konsultacjom, wymianie doświadczeń i opinii.

Zapraszamy do udziału:
- zarządców nieruchomości komercyjnych
- dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami
- facility oraz property managerów

Uczestnictwo w konferencjach z cyklu Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych dla uczestników jest bezpłatne.

Konferencje spełnią wymogi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczące doskonalenia zawodowego, uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na www.pirr.pl/fznk


0.0
Napisz pierwszy komentarz