PGE Narodowy

Biznes i Technologie 2015

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Hotel Lord****
Data : 21.07.2015 - 22.07.2015
Godzina : 09:30 - 15:00
Status : zakończone
Biznes i Technologie 2015

Biznes i Technologie 2015

21-22 lipca, Warszawa

 

Sprawna organizacja wewnątrz firmy, uporządkowane dokumenty, dobrze zorganizowana komunikacja i obsługa klienta, niezawodna infrastruktura – podczas konferencji Biznes i Technologie poznamy różnorodne rozwiązania technologiczne, ułatwiające sprostanie tym trudnym zadaniom. Uczestnicy wydarzenia zdobędą wiedzę zarówno w zakresie infrastruktury oraz bezpieczeństwa IT, jak również wsparcia strategii i zarządzania w firmie.

 

W programie konferencji m.in:

 • Myślenie projektowe - Design Thinking jako katalizator innowacji - Rafał Kamiński - kierownik Zespołu Projektowania Innowacji, Raiffeisen Polbank;
 • Architektura ekosystemów, jako katalizator współpracy pomiędzy różnymi sektorami gospodarki - Piotr Piskorski - szef strategii IT i architektury korporacyjnej, Nordea IT Poland;
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych dla MŚP - programy wspierające pracę grupową - Celina Sołek-Borowska - adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Wirtualizacja stanowisk pracy w ujęciu ekonomicznym - mgr Piotr Topolski - kierownik Zespołu Informatycznego, Uniwersytet Łódzki;
 • Przedsiębiorczość jako siła sprawcza innowacji i rozwoju gospodarczego - Łukasz Jasiński - doktorant wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Ubezpieczeń);
 • Magdalena Kaleta - Aplikant Adwokacki Olesiński i Wspólnicy - kancelaria adwokacka;
 • Michał Kalata - adwokat - Czyżewscy Kancelaria Adwokacka.

 

Program dwudniowego wydarzenia, przewiduje poruszenie następujących tematów:


21 lipca:

Infrastruktura i bezpieczeństwo IT

1. Infrastruktura oraz wyposażenie serwerowni i data center
2. Zapewnienie bezpieczeństwa – systemy zasilania awaryjnego, klimatyzacji
3. Bezpieczeństwo danych i zasobów

Wsparcie strategii i zarządzania

1. Narzędzia zarządcze i analityczne (BI, diagnoza i planowanie – Controlling finansowy, Big Data, BPM, Zarządzanie projektami)
2. Systemy specjalistyczne, dedykowane branżom

 

22 lipca:

Infrastruktura i bezpieczeństwo IT

1. Strategia biznesowa i skuteczna metoda działania (Green IT, Wirtualizacja, Cloud Computing)
2. Bezpieczeństwo danych i zasobów
3. Bezpieczeństwo fizyczne – monitoring i identyfikacja

Wsparcie strategii i zarządzania

1. Platformy, systemy, aplikacje (ERP, CRM. HRMS
2. Obieg dokumentów, zarządzanie, przechowywanie i archiwizacja
3. Zarządzanie wiedzą i zarządzanie pracą grupową
4. Zunifikowana komunikacja
5. Technologie Mobilne dla biznesu


Konferencja skierowana jest do:

 • członków zarządu, osób decydujących o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • osób odpowiedzialnych za definiowanie strategii działania organizacji,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój i innowacje / osób decydujących o doborze rozwiązań i technologii oraz zakupie ich i wdrażaniu,
 • kadry odpowiedzialnej za optymalizację procesów biznesowych, analitykę biznesową,
 • kadry zarządzającej działami: HR, logistyki, finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą,
 • dyrektorów/kierowników działów IT,
 • administratorów systemów informatycznych,
 • administratorów sieci, administratorów bezpieczeństwa.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Organizator wydarzenia zapewnia materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz dostęp do prezentacji.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz