Kinnarps 01.06-30.06

Umowy o roboty budowlane

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Hotel Polonia Palace
Data : 06.12.2011 - 07.12.2011
Godzina : 08:00 - 20:00
Status : zakończone
Między 6 a 7 grudnia w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędą się warsztaty zorganizowane przez Informedia

Umowy o roboty budowlane stanowią jedne z bardziej skomplikowanych kontraktów określonych w Kodeksie cywilnym, ich realizacja nierzadko wywołuje szereg sporów pomiędzy kontrahentami. Zanim wybierze się wykonawcę inwestycji warto dowiedzieć się, w jaki sposób skonstruować kontrakt by należycie zabezpieczał interesy zamawiającego.

Platformą wymiany aktualnych informacji o aspektach umów budowlanych będą warsztaty, które między 6 a 7 grudnia odbędą się w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Organizatorem jest firma Informedia Polska.

W programie wydarzenia znajdują się m.in:

 • Negocjacje warunków umowy, terminy, gwarancje, zapłaty - na co uważać i jak się zabezpieczyć
 • Odpowiedzialność solidarna uczestników procesu budowlanego - przykłady z praktyki
 • Skutki podatkowe odstąpienia od umowy o roboty budowlane
 • Rozwiązanie sporów wynikających z umów o roboty budowlane
 • Najważniejsze klauzule w umowach FIDIC - analiza prawna


Na warsztatach będzie można dowiedzieć się:

 1. Jak będąc podwykonawcą/dostawcą zapewnić sobie możliwość żądania zapłaty wynagrodzenia od inwestora
 2. Jakich typów umów dotyczy odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców/dostawców
 3. Jaka jest pozycja prawna Inżyniera Kontraktu wobec wykonawcy
 4. Jakie są skutki podatkowe odstąpienia od umowy
 5. Jak skrócić czas trwania negocjacji warunków umowy
 6. Jakie okoliczności zwalniają z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu


Do udziału w warsztatach zaproszeni są:

 • pracownicy firm występujących w procesie budowlanym,
 • pracownicy firm finansujących roboty budowlane,
 • pracownicy i kierownictwo działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz