SMART CITY – założenia i perspektywy (Gdańsk)

Miasto : Gdańsk
Miejsce : NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM, ul. Pszenna 1 - sala BCD
Data : 30.05.2017
Godzina : 08:20 - 15:00
Status : zakończone
SMART CITY – założenia i perspektywy (Gdańsk)
Inteligentne miasta po polsku... Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city? Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w XI edycji ogólnopolskiego kongresu:


,,SMART CITY – założenia i perspektywy’’
30 maja 2017 r. Gdańsk

 

Ogólnopolski Kongres "SMART CITY – założenia i perspektywy" jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.:

Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta w Gdyni, Prezydent Miasta Olsztyna, Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Związek Miast Polskich, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Szwecji, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerzy konferencji:

VOLVO Polska
 

Proponowana tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​

  I. PANEL DYSKUSYJNY
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 II. PANEL DYSKUSYJNY
     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
III. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
     i zrównoważony transport.


Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:

 

Piotr Grzymowicz - Prezydent Miasta Olsztyna

Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

Hanna Górecka-Banasik - Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni

Matthias Rehm - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie

Małgorzata Durda Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.

Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Hanna Górecka-Banasik - Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni

Maciej Kazienko - Zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

mgr inż. Tomasz Mania - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

dr inż. Andrzej Massel - Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa


>>PROGRAM KONGRESU<<

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

>>REJESTRACJA<<

 

Koordynator Projektu
Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz