Zębice - -1.00m2

Zębice,

Sprzedaż
Powierzchnia : -1 mkw.
Cena : 63000
Komercjalizacja
,,Magnus"SP.J.
50-425 Wrocław
Krakowska 52 nr lok.1
Kontakt
zobacz kontakt
  • www.magnus.wroc.pl
  • biuro@magnus.wroc.pl
zapytaj o ofertę
Inne oferty firmy
Nowy Dwór - 54.04m2

Nowy Dwór - 54.04m2

Miasto: Nowy Dwór

Wrocław - 37.35m2

Wrocław - 37.35m2

Miasto: Wrocław

Jelcz-Laskowice - 1688.00m2

Jelcz-Laskowice - 1688.00m2

Miasto: Jelcz-Laskowice

Wrocław - 82.66m2

Wrocław - 82.66m2

Miasto: Wrocław

Polecam do sprzedaży działkę rolno-zagrodową w Zębicach, gmina Siechnice. ~~Działka o powierzchni 3500 m2, położona jest w płd.-wsch. części wsi, w odległości ok. 500 m od stacji kolejowej. Dojazd do działki z drogi asfaltowej, ale ostatnie metry nieistniejącą w tej chwili drogą wew

Polecam do sprzedaży działkę rolno-zagrodową w Zębicach, gmina Siechnice. ~~Działka o powierzchni 3500 m2, położona jest w płd.-wsch. części wsi, w odległości ok. 500 m od stacji kolejowej. Dojazd do działki z drogi asfaltowej, ale ostatnie metry nieistniejącą w tej chwili drogą wewnętrzną, która planowana jest jako dojazdowa do tej właśnie działki. Do ceny działki należy doliczyć kwotę 5.972 zł jako 1/14 udziałów w drodze.~Przeznaczenie w MPZP: 57MR/MN - tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przeznacza się pod zabudowę siedliskową (budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze, garaże, obiekty inwentarskie i inne służące bezpośrednio do produkcji rolnej), oraz ogrody i zieleń. Dopuszcza się na terenie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a także lokalizację usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych, nieprzekraczające 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wymaga się zapewnienia co najmniej 50% powierzchni terenu pod nieutwardzone, trwałe zagospodarowanie zielenią. Ze względu na mogące wystąpić uciążliwości wynikające z projektowanej drogi głównej ruchu przyśpieszonego proponuje się ekranowanie obiektów mieszkalnych innymi dopuszczonymi przez plan obiektami.~Kolejne przeznaczenie to 56R - tereny upraw rolnych łąk i pastwisk przeznacza się pod grunty orne, łąki i pastwiska, ogrody i drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Wprowadza się zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy z wyłączaniem możliwości lokalizacji kubaturowej stacji transformatorowej oddalonej min. 25 m od linii rozgraniczającej teren. Dopuszcza się zadrzewienie, lokalizację urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa, sieci urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne.~~Poza tą, do zbycia jest ok. 17 działek rolnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie, o powierzchni 30+ arów, z przeznaczeniem 54R i 56 R, w cenie 18 zł/m2. Do paru dojazd z drogi asfaltowej. Na niektórych posadowione są słupy trakcji elektrycznej.~~Polecam i zapraszam na wizytację~Beata Łukasiewicz~tel. Zobacz kontakt601 732146~~Biuro Nieruchomości MAGNUS, ~Wrocław, ul. Krakowska 52 nr lok 1, ~tel. Zobacz kontakt717927275.~Pośrednik odpowiedzialna zawodowo Alicja Franczyk, licencja zawodowa nr 2412.~Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par 1 Kodeksu Cywilnego.~~~