Twomey Mark
Profil eksperta: Twomey Mark
TARA HR Consultants
Partner zarządzający
mantra