Safin prof. dr hab. Krzysztof
Profil eksperta: Safin prof. dr hab. Krzysztof
Ekspert Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Krótko o sobie
Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz wielu projektów szkoleniowych i doradczych (w tym projektu badawczego dot. strategii sukcesyjnych polskich przedsiębiorstw) Autor m.in. monografii o przedsiębiorstwach rodzinnych.