Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Konferencje
44-100 Gliwice
Konarskiego 18C/2-11A
  • +48 515 280 575
  • biuro@plgbc.org.pl
  • www.plgbc.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce.

Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym celem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podjęte w tym kierunku działania to upowszechnianie najnowszych informacji, aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych (konferencjach, targach i sympozjach) oraz wdrożenie systemu wielokryterialnej oceny zielonych budynków.

Do zadań PLGBC zalicza się zapewnienie przywództwa, kierowanie edukacją, dostarczanie źródeł i wzmocnienie fundamentów budownictwa ekologicznego w Polsce. PLGBC jest orędownikiem stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonym.

Wierzymy, że nasze wysiłki przyniosą pomoc, aby przekształcić strefę zabudowy w taką, która jest efektywna, energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna. Tworzymy koalicję, która będzie obejmowała sektor publiczny i prywatny we wspólnym celu osiągnięcia poprawy warunków życia mieszkańców kraju przez pozytywny wpływ i wdrożenie wspomnianej zasady potrójnej odpowiedzialności.