Warsaw Voice SA Konferencje
01-452 Warszawa
Księcia Janusza 64
  • (+48) 22 335 97 32
  • voice@warsawvoice.pl
  • http://www.warsawvoice.pl

Dom wydawniczy Warsaw Voice SA specjalizuje się w wydawaniu angielskojęzycznych periodycznych publikacji informacyjnych, przeznaczonych dla szeroko pojętej zagranicy. Są one adresowane do zainteresowanych Polską liderów gospodarki i biznesu, polityki oraz dyplomacji, a także nauki i edukacji oraz kultury i sztuki. W celu efektywnego komunikowania się z tak szeroko zdefiniowaną, kluczową dla międzynarodowej pozycji Polski, grupą odbiorców - obcokrajowców, wydawca posługuje się zarówno tradycyjnymi publikacjami drukowanymi (między innymi flagowy The Warsaw Voice Magazine), jak i elektronicznymi produktami multimedialnymi, dystrybuowanymi za pośrednictwem sieci (vortal internetowy, biuletyny w formie e-mail, interaktywne bazy danych, elektroniczne wersje publikacji ukazujących się drukiem).

 

Warsaw Voice ma 22-letnie doświadczenie w prezentowaniu na międzynarodowym forum problematyki polskiej polityki, makroekonomii i biznesu, warunków inwestowania, zawiłości sceny politycznej, spraw gospodarczych, a także kultury i nauki, silnie przy tym akcentując polski punkt widzenia i polską rację stanu.

Od wielu lat współpracuje z instytucjami rządowymi (między innymi MSZ, MNiSW, MON, KBN i PAIiIZ) oraz samorządowymi. Od 2000 roku współpracuje z MSZ oraz wydawanie, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, angielskojęzycznego miesięcznika, poświęconego prezentacji dokonań polskiej nauki, pod tytułem The Polish Science Voice. Ze swoimi publikacjami dociera do przedstawicieli elit gospodarczych i politycznych, a także kulturalnych krajów Europy i świata. Są wśród nich szefowie instytucji i firm, liderzy polityczni i gospodarczy, dyplomaci, wyżsi urzędnicy oraz parlamentarzyści Unii Europejskiej, przedstawiciele międzynarodowych mediów.

 

Dom Wydawniczy Warsaw Voice SA jest przygotowany merytorycznie i technicznie do podejmowania nowych, zarówno obcojęzycznych, jak i polskojęzycznych, przedsięwzięć medialnych oraz projektów wydawniczych. Dysponuje unikalnym, wszechstronnym zestawem wzajemnie wspierających się i uzupełniających publikacji angielskojęzycznych, redagowanych przez polskich autorów, z polskiego punktu widzenia, w doskonałej angielszczyźnie, zapewnionej dzięki współpracy zespołu doświadczonych tłumaczy i redaktorów – native speaker’ów.

Magazyn The Warsaw Voice ukazuje się nieprzerwanie i pod tym samym kierownictwem od października 1988 roku. Jego wydawanie podjęto w okresie przygotowań do przełomowych dla Polski i Europy obrad Okrągłego Stołu. Jest to jedyny ogólnopolski angielskojęzyczny periodyk o profilu ogólnoinformacyjny, redagowany "z polskiego punktu widzenia". Ma uniwersalną formułę, prezentując obok gospodarki i polityki, także sprawy społeczne i kulturalne. Skutecznie dociera do zachodnich kręgów opiniotwórczych oraz ośrodków decyzji polityczno-gospodarczych, a dzięki temu dysponuje wypracowanymi kanałami dystrybucji informacji. The Warsaw Voice dostępny jest między innymi:

 

w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach w Polsce oraz za granicą,
w instytucjach i agendach Unii Europejskiej, rządowych agendach krajów kluczowych dla interesów polskich, EBOiR, NATO i innych,
w ambasadach zagranicznych w Polsce oraz w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą,
w międzynarodowych izbach handlowych i przemysłowych, skupiających podmioty zainteresowane Polską,
na pokładach samolotów linii lotniczych, obsługujących połączenia z i do Polski,
w hotelach o wysokim standardzie obsługi, najczęściej odwiedzanych przez cudzoziemców.

Przeciętny jednorazowy nakład to 10.500 egzemplarzy. Oprócz wersji drukowanej, od 2005 roku w ofercie znajduje się także wersja w pełni elektroniczna, dostępna w subskrypcji za pośrednictwem Internetu.

 

Vortal www.WarsawVoice.pl oferuje wiele własnych, oryginalnych narzędzi komunikacji informacyjnej. Są wśród nich między innymi codzienne darmowe newslettery elektroniczne Daily Upadates, dostępne dla zarejestrowanych użytkowników (premiera w sierpniu 2005), interaktywna baza wydarzeń kulturalnych w Warszawie Warsaw Calendar of Events, a także płatny dziennik ekonomiczno-polityczny Poland’s Voice Today. Stronę miesięcznie odnotowuje ponad 500.000 wizyt. Wiadomości Poland’s Voice Today są dostarczane na skrzynki poczty elektronicznej prenumeratorów we wszystkie dni powszednie do godziny 7.45 rano czasu polskiego. Baza odbiorców codziennych serwisów informacyjnych, przygotowywanych w ramach Platformy Multimedialnej The Warsaw Voice, przekracza obecnie 12.000 adresów.
 

Organizowane przez firmę
« ZAKOŃCZONE
Innowacyjna Gmina
Lista wydarzeń

Innowacyjna Gmina