PGE Narodowy

Wyższe minimalne wynagrodzenie

fot. foter.com
fot. foter.com
Od 1 stycznie 2015 r. wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Wraz z początkiem nowego roku miesięczna pensja nie będzie mogła być niższa niż 1750 zł brutto, podczas gdy obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 zł. Minimalne wynagrodzenie wzrasta więc o 70 zł, czyli o 4,2 proc. Kwotę 1750 zł określa rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2015 r. co najmniej 1400 zł (brutto).

 

Zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym jest ono ustalane w taki sposób, aby przeciętna jego wysokość w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Wzrost płacy minimalnej na właściwym poziomie zależy od wielu innych czynników, także od prawidłowej oceny przez rząd przyszłego wzrostu PKB. Wysokość płacy minimalnej przekłada się z kolei na inne opłaty – wysokość składek ZUS czy opłaty za przedszkola publiczne.

 

Przypomnijmy, że z pierwszym stycznia 2014 r. płaca minimalna wzrosła o „ustawowe” 88 zł.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz