PGE Narodowy

JESSICA – szansa na sfinansowanie inwestycji

Hala Koszyki - wizualizacja
Hala Koszyki - wizualizacja
Ponad 80 projektów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskało pożyczkę z europejskiego programu JESSICA. Łącznie trzem województwom przyznano już 670 mln zł pożyczek.

JESSICA stanowi skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, oznaczającej wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa jest instrumentem inżynierii finansowej, opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

 

JESSICA umożliwia wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w systemie zwrotnym, oferując odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje). O środki mogą starać się zarówno jednostki publicznej, jak i prywatni inwestorzy, choć ważnym kryterium jest funkcja społeczna realizowanych inwestycji. Mogą one dotyczyć np. rewitalizacji obszarów miejskich czy tworzenia placówek kulturalnych.

 

Tylko pięć województw w Polsce zdecydowało się na wdrożenie takich inicjatyw, czyli wykorzystanie zwrotnych instrumentów finansowych do wspierania projektów miejskich. Trzy z nich to są partnerzy Banku Gospodarstwa Krajowego. Udało się sfinansować 82 fantastyczne projekty. Łączna wysokość wsparcia finansowego, jakie zostało udzielone w ramach programu JESSICA, opiewa na kwotę 670 mln zł, ale przy okazji własne środki wyłożyły też podmioty prywatne – komentuje Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

W chwili obecnej w programie JESSICA uczestniczą województwa wielkopolskie, mazowieckie, pomorskie, a także zachodniopomorskie i śląskie. Wśród projektów, które otrzymały wsparcie znajdują się m.in. odbudowa warszawskiej Hali Koszyki, rozwój Poznańskiego Parku Naukowo-Przemysłowego czy budowa Centrum Biurowego Podwale w Poznaniu. Dzięki pożyczce udzielonej na warunkach preferencyjnych będziemy w stanie realizować wszystkie funkcje społeczne, które mieliśmy w planie w ramach realizacji hali. Pożyczka umożliwi nam jeszcze szersze przystosowanie tego projektu do potrzeb społecznych – zapowiada Dorota Wysokińska-Kuzdra, senior partner w Griffin Real Estate.

 

Dorota Wysokińska-Kuzdra podkreśla, że procedury zmierzające do otrzymania wsparcia z programu JESSICA były bardzo proste, a inicjatywa ta pomaga przeprowadzić projekty, które nie miałyby szans na kredyt komercyjny.


0.0
Tagi: Jessica
Napisz pierwszy komentarz