Proton Office

Jak i za co pracodawca może ukarać pracownika?

Artykuł

Za naruszenie zasad obowiązujących w firmie pracownikowi mogą grozić różne rodzaje kar – porządkowa, dyscyplinarna, materialna, a nawet karna. Jak i za co pracownik może zostać ukarany przez pracodawcę?

Kodeks pracy wymienia trzy rodzaje kar: naganę, upomnienie oraz karę pieniężną. Dwie pierwsze mogą być zastosowane przez pracodawcę np. w sytuacji nieprzestrzegania ustalonych godzin pracy – wyjaśnia Agnieszka Banaszkiewicz, radca prawny z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

 

Kara pieniężna może zostać nałożona w wypadku, gdy pracownik nie stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów pożarowych czy przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu.

 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, pracodawca może zastosować upomnienie, naganę, karę finansową lub zwolnić dyscyplinarnie, w zależności od interpretacji i okoliczności zdarzenia. Wysokość kary pieniężnej zależna jest od wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Suma kar nie może być wyższa niż dziesiąta część miesięcznej pensji – mówi prawniczka.

 

Kara porządkowa może być zastosowana jedynie w ciągu 2 tygodni od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu zasad przez pracownika, a także przed upływem 3 miesięcy od daty incydentu.

 

Przed nałożeniem kary pracodawca zobowiązany jest wysłuchać pracownika. Jeśli nie zmieni decyzji, informacja o korze musi być przekazana na piśmie, a pracownikowi przysługuje prawo odwołania się oraz skierowania sprawy do sądu. Wpis do akt osobowych o nałożonej karze usuwa się po upływie roku nienagannej pracy.

 

Pracodawca nie może stosować innych kar niż zawarte w Kodeksie pracy. Jeśli to zrobi, popełni wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30000 zł.


3.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz