Giant

Kasy fiskalne - nowy obowiązek po Nowym Roku

Artykuł

fot. foter.com
fot. foter.com
Od 1 stycznia znacząco zwiększa się katalog usług, których sprzedaż podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas fiskalnych. Obowiązek ten spada m.in. na prawników, lekarzy, kosmetyczki, mechaników i firmy prowadzące działalność gastronomiczną.

Od 1 stycznia ustawodawca rozszerzył katalog towarów i usług, których sprzedaż podlega bezwzględnemu ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej – mówi Jacek Matarewicz, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Najmocniej te zmiany odczują mali przedsiębiorcy. Ustawodawca rozszerzył ten katalog, ponieważ w jego przekonaniu pewne branże i pewne zawody są narażone na zwiększanie się szarej strefy.

 

Na dostosowanie się do nowych przepisów przedsiębiorcy mają czas do 1 marca. Zakup kas będzie refundowany – nawet w 90 proc., ale nie więcej niż 700 zł. Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany dotyczą ok. 70 tys. podmiotów, a wpływy budżetu państwa zwiększą o co najmniej 94 mln zł.

 

Spośród małych przedsiębiorców w kasy fiskalne będą musieli zaopatrzyć się m.in. mechanicy naprawiający samochody, lekarze, stomatolodzy, prawnicy (z wyłączeniem notariuszy), a także osoby prowadzące salony kosmetyczne i firmy gastronomiczne (z wyjątkiem usług świadczonych w samolotach i stołówkach szkolnych). Ponadto obowiązek fiskalizacji dotyka sprzedawców wód toaletowych i perfum – oprócz tych, świadczących usługi na pokładzie samolotów.

 

Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania oznacza, że w wypadku tych przedsiębiorców limit obrotów 20 tys. zł nie będzie miał znaczenia. Nawet jeśli podatnik nie przekroczy tego progu, będzie zobowiązany do ewidencjonowania za pomocą kasy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – wyjaśnia Jacek Matarewicz. – Bezwzględnie oznacza również, że nawet jeżeli towar czy usługa mieściłyby się w katalogu towarów i usług zwolnionych przedmiotowo, to i tak podlegałyby fiskalizacji.

 

Kwestia ta dotyczy sytuacji, kiedy dana usługa czy towar byłyby opłacane poprzez przelewy bankowe czy pocztowe. Przy takich formach płatności możliwe jest zwolnienie z obowiązku fiskalizacji, jednakże nie będzie ono możliwe w wypadku nowej grupy towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu resortu finansów. Ustawodawca oczywiście pozostawił zwolnienie podmiotowe i szereg zwolnień przedmiotowych. Zwolnienie podmiotowe dotyczą sprzedawców, którzy świadczą inne usługi i sprzedają inne towary niż te wymienione w katalogu – oni mają obowiązek fiskalizacji dopiero po przekroczeniu 20 tys. zł obrotu sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Oczywiście te 20 tys. zł jest proporcjonalnie przeliczane w skali roku – przypomina doradca podatkowy.

 

Z obowiązku ewidencjonowania będą zwolnione usługi związane m.in. z odprowadzaniem ścieków, zbieraniem odpadów, transportem osób, noclegiem czy pocztowe.

 

Ekspert podkreśla jednak, że rewidencjonowana nie będzie musiała być jednorazowa sprzedaż środków trwałych. Chodzi o zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług, które zaliczane były do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorcy podlegających amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom rynku i od 1 stycznia nie ma obowiązku, by fiskalizować sporadyczne sprzedaże majątku firmowego. Dotychczas budziło to wątpliwości – mówi Jacek Matarewicz.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz