Giant

Sądy rejestrowe mogą wykreślić firmę z KRS

Artykuł

Od stycznia br. obowiązuje nowelizacja, umożliwiająca sądom rejestrowym wykreślanie z KRS podmiotów, które do końca czerwca nie dopełnią zaległych obowiązków rejestrowych. Procedura może być wszczęta bez postępowania likwidacyjnego, a mienie wykreślonego podmiotu przejmie Skarb Państwa.

Zalecamy sprawdzenie, czy wszystkie obowiązki rejestrowe są i czy były spełniane, szczególnie w tzw. uśpionych spółkach projektowych – komentuje Sławomir Lisiecki, radca prawny, partner w kancelarii Galt. – Żeby uniknąć wykreślenia, należy wykonać zaległe obowiązki rejestrowe do 1 lipca 2015 r.

 

W wypadku niezłożenia wymaganych dokumentów (np. sprawozdania finansowego), sąd rejestrowy będzie mógł z urzędu wszcząć procedurę rozwiązania i wykreślenia podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że w przypadku braku sprawozdań sąd mógł wymierzyć grzywnę – przypomina Sławomir Lisiecki. – Okazało się jednak, że nie było to rozwiązanie skuteczne. Po zmianach, poza grzywną, która nie przynosiła zamierzonego efektu, będzie także możliwe wszczęcie procedury zmierzającej do rozwiązania spółki z urzędu. Dotyczy to spółek, czy nawet szerzej, wszystkich podmiotów. Najwięcej jest spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, więc to je najbardziej dotkną nowe regulacje.

 

Wszczęcie procedury możliwe jest, jeśli podmiot nie składa sprawozdań przez dwa lata. Sąd ma jednak obowiązek zawiadomienia, że zostało rozpoczęte postępowanie oraz wezwania do wykazania, że spółka prowadzi działalność i posiada majątek.

 

Wtedy jest czas na to, żeby udowodnić, iż nie powinno się wykreślać podmiotu z rejestru, bo wciąż prowadzi działalność – radzi prawnik. – Przed wykreśleniem w wyniku tej procedury można się ustrzec, wypełniając obowiązki informacyjne.

 

W toku postępowania sąd może zwracać się do innych organów i instytucji, w tym podatkowych, o udzielenie różnych informacji, żeby ustalić, czy podmiot posiada zbywalny majątek i czy rzeczywiście prowadzi działalność. Jeżeli sąd rejestrowy ustali, że podmiot niewykonujący obowiązków rejestrowych nie prowadzi działalności i nie posiada zbywalnego majątku, orzeknie o rozwiązaniu podmiotu i jego wykreśleniu z KRS. W takiej sytuacji majątek spółki przejmuje Skarb Państwa.

 

To ma skutek dla wierzycieli danej spółki. Jeśli nasz kontrahent zostanie wykreślony z KRS, możemy dochodzić długów od Skarbu Państwa, ale jest na to tylko rok – mówi Sławomir Lisiecki.

 

Kolejna zmiana dotyczy wykreślenia podmiotów, które zgłosiły wniosek o upadłość, ale nie została ona ogłoszona z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania.

 

Do tej pory właściwie nie było wiadomo, co się działo z takimi spółkami kadłubkowymi: nie były wykreślane, nie upadły, formalnie dalej funkcjonowały, a jednocześnie wiadomo było, że powinny zniknąć, bo nie mają majątku – wskazuje Lisiecki. – Teraz także takie podmioty zostaną objęte postępowaniem o rozwiązanie.

 

Zmiany, które obowiązują od początku miesiąca, mają poprawić wydajność sądów rejestrowych, obniżyć koszty prowadzonych postępowań oraz zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez uaktualnienie danych w KRS, czyli wykreślenie „martwych” podmiotów z rejestru.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz