Giant

Co możemy odliczyć od podatku?

Artykuł

fot. podatki.egospodarka.pl
fot. podatki.egospodarka.pl
Zbliża się gorący okres rozliczeniowy. Warto zatem zastanowić się, jakie ulgi i komu przysługują?

Ulga internetowa

 

Ulgę internetową traktuje się jako zanikającą. Znacznie zmniejszyła się liczba osób, które mają do niej prawo, gdyż można z niej skorzystać tylko przez dwa lata kolejno następujące po sobie, a przysługuje ona jedynie tym, którzy wcześniej jej nie stosowali. W ramach tej ulgi podatnik może odliczyć sobie kwotę nieprzekraczającą 760 zł.

 

Ulga budowlana i mieszkaniowa

 

Z ulgi o charakterze budowlanym mieszkaniowym mogą skorzystać osoby, które mają tzw. prawa nabyte, a nie dokonywały odliczeń w latach wcześniejszych, ponieważ nie wystarczało im na ten cel dochodu lub podatku.

 

Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne

 

To od lat funkcjonująca ulga, z której podatnicy chętnie korzystają. Skierowana jest zarówno do niepełnosprawnych, jak i osób, na których utrzymaniu pozostają chorzy. Najbardziej powszechne ulgi z tytułu wydatków rehabilitacyjnych dotyczą zakupu leków, użytkowania samochodu osobowego, pobytu w sanatorium oraz zakupu indywidualnych narzędzi i sprzętu niezbędnego w wykonywaniu codziennych czynności życiowych – wyjaśnia Małgorzata Sator z Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola.

 

Warto pamiętać, że wybór sposobu opodatkowania (indywidualne czy małżeńskie) zupełnie nie ogranicza naszego prawa do ulgi ani jej kwoty. Zasady te związane są ściśle z nami i naszymi dochodami, a nie z tym, w jakiej formie się rozliczamy. Oczywiście istnieją odliczenia, które nie przysługują osobom korzystającym z opodatkowania w pewnych formach zryczałtowanych, np. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy, ale to dotyczy działalności gospodarczej – podkreśla Małgorzata Sator.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz