Giant

Łatwiej zatrudnić studenta z zagranicy

Artykuł

Od 1 maja obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania zagranicznych studentów odbywających naukę w trybie stacjonarnym. Teraz mogą oni pracować przez cały rok bez uzyskiwania specjalnego zezwolenia.

Przed wprowadzeniem nowelizacji studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia tylko podczas trzech miesięcy wakacyjnych. Przedłużenie tego okresu wymagało uzyskania zezwolenia, o które występował pracodawca. Uzyskane pozwolenie dotyczyło tylko określonego stanowiska pracy.

 

Wprowadzone przed kilkoma dniami przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Zmiana dotyczy wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Ci, którzy mieszkają w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy już wcześniej zostali objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.

 

Zgodnie z naszą strategią umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, którą już realizujemy, chcemy zachęcić do studiowania w Polsce jeszcze więcej zagranicznych studentów. Ich liczba z roku na rok rośnie, ale w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest niska. Ważna jest edukacyjna oferta uczelni, ale wielu studentów-cudzoziemców chce również zdobyć doświadczenie w polskich firmach. Nowe przepisy stworzą taką możliwość i będą dużą zachętą do studiowania w Polsce – uważa minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 

Na polskich uczelniach wykształcenie zdobywa obecnie ok. 46 tys. obcokrajowców. W porównaniu z rokiem minionym, ich liczba wzrosła o 10 tys. Są to obywatele 158 krajów.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz