Giant

Parlament zaakceptował nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta

Artykuł

Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę konsumentów na rynku usług finansowych. Zmiany wprowadzone poprzez nowelizację ustawy wejdą w życie w ciągu sześciu miesięcy od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

Podczas posiedzenia w dniach 2-4 września br. Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która czeka obecnie na podpis Prezydenta. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od momentu ogłoszenia zmienionej ustawy w Dzienniku Ustaw RP. Nowe przepisy w akcie prawnym dotyczącym ochrony konkurencji i konsumentów są odpowiedzią na problemy konsumentów, których doświadczają oni na różnych rynkach. Zmiany te są również wynikiem analiz przeprowadzanych przez organizacje konsumenckie, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz UOKIK, które wykazały, iż poziom ochrony  nabywców korzystających z usług finansowych jest niedostateczny. Propozycja wprowadzenia mechanizmów, które poprawiły ich sytuacje były również przedmiotem konsultacji ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi.

 

Co się zmieni?

 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zabroni proponowania klientom usług finansowych niedopasowanych do ich potrzeb, a także namawiania do nabycia tych usług w sposób niewłaściwy do ich charakteru. Ponadto wprowadzone zostaną tzw. decyzje tymczasowe, które pozwolą szybko zareagować na praktyki będące zagrożeniem dla zbiorowych interesów konsumentów oraz zobowiążą przedsiębiorce do niestosowania określanych działań do czasu wydania ostatecznej decyzji w danej sprawie. Dodatkowo nowelizacja przewiduje możliwość użycia instytucji tzw. tajemniczego klienta, co umożliwi  uzyskanie dowodów w trakcie postępowania dotyczącego użycia praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Inne zmiany wprowadzone przez nowelizację to m.in. możliwość dotycząca publikacji bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji oraz nowy model kontroli w zakresie postanowień wzorców umów.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz