Proton Office

Jasna wizja firmy czynnikiem sukcesu

Artykuł

Wizja firmy nie jest tylko pustym sloganem widniejącym w materiałach promocyjnych lub na stronie internetowej. W rzeczywistości to ona jest podstawą działalności przedsiębiorstwa, ale także kształtuje kierunki jego rozwoju.

Czym jest wizja firmy?

 

W skrócie stanowi ona opis wizerunku organizacji w przyszłości, czyli jest długoterminowym celem, do którego powinno zmierzać przedsiębiorstwo. W większości przypadków wizja rozpoczyna się od słów „być liderem w” lub „stać się najlepszą firmą w” i  jest nierozerwalnie połączona z misją. Oba te elementy mają bowiem ogromny wpływ na działalność firmy, a także kształtują jej tożsamość i markę.     

 

Dlaczego jest ważna?

 

Wizja organizacji jest istotna nie tylko z punktu widzenia klientów, kontrahentów czy konkurencji, ale także pracowników. Odpowiednie jej przekazanie, a także wytłumaczenie sposobu, w jaki powinno się ją realizować, może przyczynić się do większego zaangażowania oraz poprawy efektywności całego zespołu. W rezultacie ważne jest, aby stworzyć jasne oraz konkretne przesłanie motywujące do działania, które będzie promowane we wszystkich strukturach organizacyjnych. Kluczową rolę pełnią tutaj menedżerowie oraz właściciele firm.         

 

Do głównych zadań każdego lidera powinno należeć zachęcanie pracowników, aby na swoje zadania oraz role pełnione w firmie patrzyli z szerszej perspektywy – mówi Alistair Cox, CEO Hays. Dzięki temu zauważą kontekst swojej pracy, staną się bardziej lojalni wobec pracodawcy, a działanie na rzecz wspólnego celu sprawi, że poczują się częścią jednej drużyny – dodaje.

 

Jak ją stworzyć?

 

Wizja firmy jest klarowana jedynie wtedy, gdy menedżerowie rozważą wcześniejszy sposób jej przekazania, ponieważ komunikat nie jest efektywny, jeśli wymaga dodatkowego tłumaczenia. Ponadto koncepcja, której nie można zrozumieć, nie inspiruje oraz szybko zostaje zapomniana przez pracowników. W celu uniknięcia tych problemów, przy kreowaniu wizji, warto zrezygnować z marketingowego slangu i rozważyć sposób, w jaki ma być rozpowszechniona. Przekaz ten powinien nie ograniczać się do zwykłych wiadomości elektronicznych, ale objąć także organizacje webinariów, konferencji oraz nieformalnych spotkań.

 

Każdy szef chce, aby jego personel był zaangażowany w pracę organizacji i znał wyznawane przez nią wartości. Zespoły powinny również realizować misję oraz wizję firmy, a to jest nieosiągalne, gdy jedyną formą ich propagowania jest pojedynczy e-mail. Istnieje wiele innych kanałów komunikacji ułatwiających zrozumienie przekazu – mówi Alistair Cox.

 

Z perspektywy całości

 

Jedynie poznanie specyfiki pracy każdego działu pomoże pracownikom spojrzeć na całościowy obraz przedsiębiorstwa. Wiedza ta pozwali na zrozumienie indywidualnej funkcji, jaką będą pełnić w całej strukturze organizacji oraz przyczyni się do spełnienia celów strategicznych firmy. Obowiązki pełnione przez poszczególne jednostki organizacyjne pracownik może poznać podczas wspólnych seminariów i prezentacji, a także na „praktykach” w innych działach.

 

Współpracując z innymi departamentami lub pracując na ich rzecz, personel uczy się całościowego działania firmy i wszystkich zachodzących w niej procesów – twierdzi Alistair Cox. Zastosowanie takiego rozwiązania jest czasem trudne organizacyjnie, ale zdecydowanie się opłaca. Dzięki niemu kadra dostrzega, że działy wzajemnie się uzupełniają i każdy z zespołów jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy – dodaje.

 

Właściciele firm nieustannie koncentrują się na budowaniu strategii rozwoju firmy, a także opracowywaniu perspektywicznych celów. Aby jednak je rozpowszechniać, powinni oni dzielić się nimi z kadrą menadżerską będącą najlepszym kanałem komunikacji. Doświadczeni menadżerowie są gwarancją, iż wizja firmy zostanie rozpropagowana we wszystkich jej strukturach. Gdy cały personel zrozumie już ideę firmy i zacznie angażować się w pracę zgodną z jej wartościami oraz misją, organizacja ma przed sobą świetlaną przyszłość – mówi Alistair Cox

 

Idea działalności przedsiębiorstwa oraz określenie celów są ważne dla skutecznego funkcjonowania firmy. Brak jasnej i konkretnej wizji organizacji, a także sposobu jej przekazania może przyczynić się do spadku zaangażowania i efektywności pracowników oraz spowodować, iż nie będą oni utożsamiać się z firmą.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz