Proton Office

Interaktywny Płatnik Plus pomoże przedsiębiorcom

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku do ZUS wpłynęło 210 mln e-dokumentów, przy czym ponad 1 mln z nich wymagało korekty. W celu ograniczenia błędów uruchomiono program Interaktywny Płatnik Plus (IPP).

​W każdym miesiącu z ZUS kontaktuje się przeszło 2 mln płatników składek, którzy wysyłają dokumenty dotyczące 16 mln ubezpieczonych. Jedynie w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. do ZUS wpłynęło 210 mln e-dokumentów, przy czym ponad 1 mln z nich wymagało korekty. W celu ograniczenia błędów uruchomiono program Interaktywny Płatnik Plus.

Głównym celem IPP jest doprowadzenie do spójności danych o płatnikach składek i ubezpieczonych zapisanych w ZUS z danymi posiadanymi przez płatników w kartotekach programu Płatnik oraz ograniczenie do minimum wysyłanych błędnych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Osiągnięcie tych celów sprawi, że dane na kontach zapisanych w ZUS będą poprawne, a po drugie wyeliminujemy przeprowadzanie postępowań wyjaśniających związanych z błędnymi dokumentami – tłumaczy Romuald Krasowski, naczelnik wydziału w II Oddziale ZUS w Warszawie. W końcowej wersji program ma pozwolić na pełną weryfikację kompletu dokumentów jeszcze przed wysyłką. Dodatkowo IPP automatycznie zablokuje wejście do systemu dokumentów zawierających błędy krytyczne oraz wskaże, w jaki sposób je skorygować.

Poprawność przesyłanej dokumentacji jest niezmiernie istotna ze względu na to, iż na jej podstawie są przyznawane prawa do świadczeń – emerytur czy zasiłków – oraz ustalana jest ich wysokość. W rezultacie nieprawidłowe informacje wysłane do ZUS mogą wiązać się z poważnymi problemami. Konsekwencją wysłania błędnych dokumentów drogą elektroniczną może być, po pierwsze, brak założenia konta płatnika lub konta ubezpieczonego i ZUS, co skutkuje tym, że nie będzie miał gdzie ewidencjonować składek przekazywanych do Zakładu. Po drugie, może spowodować powstanie niedopłaty w zakresie składek i wówczas ZUS wdroży postępowanie egzekucyjne. Po trzecie, to brak możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej, gdyż ubezpieczony nie będzie figurował w systemie eWUŚ – wyjaśnia ekspert.

Jeżeli płatnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku i nie prześle w określanym terminie kompletu wymaganych dokumentów, wtedy ZUS wyliczy wymiar składek z urzędu, bazując na ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej. Jednak wówczas nie zostaną stworzone imienne raporty miesięczne za ubezpieczonych, a także nie utworzą się zapisy na ich kontach. Z kolei, jeżeli przedsiębiorca prześle dokumenty rozliczeniowe z błędami, to konieczne jest ich skorygowanie. Dodatkowo istnieje ryzyko zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek wynikających z korekty. W związku z błędami ZUS prowadzi postępowania wyjaśniające. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku było to ponad 866 tys. postępowań wyjaśniających wobec 400 tys. płatników. Pozostało jeszcze do przeprowadzenia blisko 500 tys. postępowań wyjaśniających wobec 153 tys. płatników – mówi Romuald Krasowski.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz