Giant

Biurowce, które burzą bariery

|
Łużycka Plus to pierwszy biurowiec w Polsce, który zdobył certyfikat „OBIEKT BEZ BARIER”
Łużycka Plus to pierwszy biurowiec w Polsce, który zdobył certyfikat „OBIEKT BEZ BARIER”
Obiekt biurowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – obowiązek czy dobrowolny wybór?

Osoby niepełnosprawne na co dzień zmagają się z trudnościami związanymi z niedostosowaniem obiektów lub infrastruktury do ich potrzeb, co uniemożliwia im często normalne funkcjonowanie. Tego typu przypadki można wymieniać w nieskończoność. W mediach aż roi się od incydentów, w których w roli poszkodowanego występuje osoba niepełnosprawna niebędąca w stanie np. załatwić sprawy w urzędzie czy wydostać się z własnego domu z powodu braku odpowiednich rozwiązań architektonicznych bądź komunikacyjnych. Tymczasem w rodzimym prawodawstwie jasno określono podstawowe warunki, jakie powinny spełniać różnego rodzaju budynki, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie z nich korzystać.  

Wymóg prawny
Jednym z aktów, który porusza tę problematykę, jest ustawa Prawo budowlane. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące dostosowania obiektu do potrzeb niepełnosprawnych zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które reguluje kwestie związane zarówno z otoczeniem danej nieruchomości, jak i jej wnętrzem. Lista wymogów jest długa i obejmuje niektóre aspekty umożliwiające korzystanie z obiektu np. osobom z dysfunkcją ruchu. Każdy budynek, w zależności od pełnionej funkcji, powinien posiadać inne udogodnienia. Jak to wygląda w przypadku biurowców?

Na inwestorach realizujących obiekty biurowe również spoczywa obowiązek dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i tych mających problem ze wzrokiem lub słuchem. Udogodnienia czy rozwiązania, które powinny być wdrożone w biurowcu, obejmują m.in. toalety dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji, osobne, szersze przejście przez bramki kontroli dostępu, montaż osprzętu elektrycznego i czytników kart systemu kontroli dostępu na odpowiedniej wysokości, redukcję progów i podjazdów, dostosowanie lady w recepcji do obsługi osób na wózkach, kontrastujące kolory ścian i posadzek czy oznaczenia przeszkleń na drogach komunikacji. Należy dodać, iż powyższe wymagania dotyczą tylko biurowca. Z kolei za przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest już pracodawca.   

Obiekt bez barier
Udogodnienia w biurowcu dedykowane osobom niepełnosprawnym nie powinny być traktowane jako konieczność, ale element będący częścią społecznej odpowiedzialności biznesu. Taką strategię przyjęła firma Allcon Investment przy realizacji budynku biurowego Łużycka Plus, który jako pierwszy biurowiec w Polsce zdobył certyfikat „OBIEKT BEZ BARIER”. Wymagania certyfikacji były weryfikowane jeszcze na etapie projektowania inwestycji, stąd udało się spełnić 100 proc. założeń dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie rodzaju prowadzonej działalności w budynku – mówi Halina Gniadecka z firmy Allcon Investment. „OBIEKT BEZ BARIER” jest znakiem dostępności architektonicznej danego miejsca dla osób z ograniczoną sprawnością. Stworzony został przez Fundację INTEGRACJA oraz DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. O certyfikat mogą starać się właściciele, zarządcy, najemcy obiektów użyteczności publicznej, biurowych, handlowych czy mieszkalnych. Jest on przyznawany na okres 5 lat. W celu otrzymania certyfikatu budynek musi uzyskać pozytywny wynik audytu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej oraz spełnić szereg kryteriów dostępności architektonicznej określony w rodzimym prawodawstwie, jak i opracowanych przez Fundację Integracja Wytycznych Dostępności Architektonicznej. Przykładowo, w biurowcu Łużycka Plus, aby umożliwić wygodne przemieszczanie się po budynku niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, dobrano odpowiednie posadzki, wykładziny oraz maty. Ponadto dla osób niedowidzących zamontowano specjalne oświetlenie, oznakowanie oraz skontrastowano istotne dla bezpieczeństwa ruchu powierzchnie czy wdrożono głosowe informacje w windach. Z kolei dla osób z problemami słuchu zamieszczono czytelne identyfikacje wizualne. Należy dodać, iż powyższe udogodnienia to tylko niektóre z licznych przykładów występujących w budynku. Szczegółowa specyfikacja wymogów certyfikacji „OBIEKT BEZ BARIER”, które są spełnione przez biurowiec Łużycka Plus, zawiera także inne rozwiązania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Określono w niej m.in. odpowiednie wysokości, na których powinny być zamontowane różne urządzenia; powierzchnie manewrowe w toaletach; szerokość wejścia czy parametry siły, które są wystarczające do otworzenia drzwi.

Osoby z różnymi dysfunkcjami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego. Dostosowanie obiektów, nie tylko biurowych, do ich potrzeb powinno stać się standardem propagowanym przez wszystkich. Swobodne korzystanie z różnego rodzaju budynków przez niepełnosprawnych to tylko jeden z etapów na drodze do pełnej inkluzji tej grupy do społeczeństwa.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz