Giant

Z własnym laptopem do pracy

|
Trend BYOD już na stałe zagościł na liście nurtów obecnych w biznesie. Czy jest to pozytywne zjawisko, czy wręcz przeciwnie?

Trend BYOD – akronim od Bring Your Own Device – polega na możliwości wykorzystania przez pracowników ich własnych urządzeń mobilnych w miejscu pracy. W ostatnich latach zjawisko to stało się jednym z popularniejszych trendów w świecie biznesu. Tendencja  jest stale analizowana przez firmy technologiczne oraz agencje badawcze, które przeprowadziły na przestrzeni kilku ostatnich lat szereg badań dotyczących funkcjonowania tej strategii w środowisku pracy. Zaprezentowane wyniki pokazują zarówno mocne, jak i słabe strony zjawiska BYOD. Nie do końca jednak rozwiewają wątpliwości co do kwestii, czy warto wdrożyć taką politykę w miejscu pracy?

W celu uzyskania odpowiedzi, warto przeanalizować korzyści i zagrożenia związane z stosowaniem strategii BYOD w firmie. Wśród pierwszej grupy należy wymienić znaczne oszczędności dla przedsiębiorstwa. Pracodawca nie musi kupować sprzętu, skoro pracownicy korzystają z własnego. Jest to szczególnie ważne dla m.in. start-upów, które zazwyczaj nie dysponują wystarczającymi środkami np. na pełne wyposażenie biura. Drugą korzyścią jest satysfakcja oraz produktywność pracowników. Używają oni ulubionego sprzętu, wybranego przez nich samych, a nie przydzielonego przez dział IT. Kolejną zaletą trendu BYOD jest mobilność, która jest szczególnie istotna dla przedstawicieli pokolenia Y. To właśnie ich w dużej mierze dotyczy zjawisko BYOD. Przedstawiciele pokolenia cyfrowego są przyzwyczajeni do pracy w co-work’ach, ulubionych kawiarenkach czy w domowym zaciszu, czyli mówiąc ogólniej pracy zdalnej. Dla nich bycie mobilnym jest czymś naturalnym.

 

Z drugiej strony, jedną z głównych wad trendu BYOD jest kwestia bezpieczeństwa danych firmowych posiadanych na prywatnych urządzeniach pracowników. W przypadku zgubienia, kradzieży czy ataków hackerskich istnieje zagrożenie wycieku poufnych informacji. Kolejny problem stanowi wsparcie IT. W środowisku, gdzie działa wiele urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi, staje się niemożliwe dostarczenie odpowiedniego poziomu wsparcia technicznego dla wszystkich ich użytkowników. Niezliczona ilość możliwości utrudnia efektywne zarządzanie całą strukturą informatyczną. Powyższe problemy to tylko jedne z szeregu wad wynikających z stosowania polityki BYOD w firmie. Czy wobec tego wdrażanie tej strategii w przedsiębiorstwie ma sens?

 

Część zagrożeń związanych z tego rodzaju polityką da się zredukować dzięki opracowaniu firmowej polityki bezpieczeństwa. Zasady te powinien poznać i stosować każdy z pracowników. Polityka bezpieczeństwa musi zawierać jasno określone zasady dotyczące praw, obowiązków, a także zakresu odpowiedzialności. Przykładowo: w celu uniknięcia wycieku poufnych informacji, ważne jest, aby polityce bezpieczeństwa określić wymóg m.in. kontroli haseł dostępu, możliwości blokowania dostępu w przypadku zagrożenia, czy możliwości zdalnego kasowania wrażliwych informacji w różnych sytuacjach. Istotnym elementem jest także zdefiniowanie w takim dokumencie minimalnych wymagań w zakresie prywatnego sprzętu i używanego oprogramowania, których spełnienie pozwala na uzyskanie dostępu do firmowej sieci oraz jej zasobów. Wspomniane kwestie są jedynie jednymi z wielu, które powinny być zawarte w polityce bezpieczeństwa. Po jej opracowaniu, kolejnym krokiem jest dobór odpowiednich narzędzi, za pomocą których możliwe będzie wdrożenie strategii BYOD w firmie. Takim rozwiązaniem jest chociażby MDM (Mobile Device Management), czyli oprogramowanie pozwalające na zdalne zarządzanie całą flotą urządzeń mobilnych w firmie.

 

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka paleta usług oferowanych przez firmy technologiczne. Rozwiązania te wspierają i ułatwiają prowadzenie polityki BYOD w przedsiębiorstwie. Firma AFORTE opracowała usługę zgodną z założeniami BYOD, dedykowaną dla budynków biurowych. Użytkownikom sieci WiFi udostępniany jest dostęp do Internetu dla urządzeń prywatnych. Rozwiązanie to obejmuje całe budynki łącznie z powierzchniami najemców oraz częściami wspólnymi – traktując dostęp do Internetu/WiFi jako standard wyposażenia budynku. Urządzenia pracowników podłączane do sieci są autoryzowane przez pracodawcę, ale pozostają niezależne.

 

Biuro dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwość korzystania z własnego sprzętu w miejscu pracy, stanowi sposób na zwiększenie satysfakcji i produktywności pracowników. Przekłada się to pozytywnie na jakość wykonywanych obowiązków służbowych. Pracownik jest najcenniejszym kapitałem dla przedsiębiorstwa, dlatego zapewnienie mu odpowiednich warunków pracy, przynosi firmie długoterminowe korzyści.
   


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz