Giant

Na czym polega wycena nieruchomości i kiedy jest potrzebna?

|
Wycena nieruchomości to profesjonalna usługa, oferowana przez wykwalifikowanych specjalistów z firm pośredniczących w sprzedaży nieruchomościami oraz przez rzeczoznawców majątkowych.

Obecnie istnieje kilka sytuacji, w których uzyskanie takiej wyceny jest konieczne, dlatego warto wiedzieć, na czym ona polega i kiedy będzie nam potrzebna.

Wycenie mogą podlegać różne nieruchomości: od domów jednorodzinnych, poprzez działki (zabudowane i niezabudowane), jak również mieszkania. W zależności od stanu nieruchomości, pracy, jaką musi wykonać rzeczonawca oraz rodzaju nieruchomości, koszt wyceny może się różnić. Na koszt związany z wyceną wpływa też województwo - w różnych rejonach Polski ceny usługi różnią się nieznacznie.

Kiedy należy zlecić wycenę nieruchomości?

Oficjalna wycena domu lub mieszkania jest wymagana w kilku ściśle określonych przypadkach, gdy od wartości nieruchomości zależą dalsze działania takich instytucji jak banki, urzędy, czy sądy. Wówczas należy przedstawić odpowiednim organom formalny dokument o określonej treści i formie, wystawiony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

Profesjonalną wycenę nieruchomości musimy przedłożyć na przykład w banku, jeśli chcemy wziąć kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji wysokość wyceny będzie miała kluczowe znaczenie dla wielkości otrzymanego kredytu, dlatego ważne, aby była jak najkorzystniejsza dla petenta. Kolejną sytuacją, w której będziemy potrzebować formalnej wyceny, jest konieczność oszacowania majątku własnego na potrzeby organu podatkowego. Urzędy posiadają bowiem uprawnienia do sprawdzania podatników i w określonych okolicznościach mogą wystąpić z takim roszczeniem. Ostatnim przypadkiem, kiedy profesjonalna wycena będzie niezbędna, są wszelkiego rodzaju postępowania sądowe związane z podziałem majątku lub z przyznaniem prawa do spadku.

Pomoc rzeczoznawcy może się okazać nieoceniona w różnych innych przypadkach, które nie wymagają wyceny nieruchomości, ale pozyskanie takiego dokumentu znacznie usprawni pewne procesy. Przykładem jest określenie wysokości czynszu najmu. Możesz się też spodziewać zmian w wysokości opłat planistycznych, jeśli w gminie zaszły zmiany związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jednak niezależnie od okoliczności, w każdej tego typu sytuacji wycena nieruchomości będzie ważną podstawą do podjęcia dalszych decyzji wobec właściciela nieruchomości, dlatego określenie jej prawidłowej wartości jest niezwykle istotne.

Jakie czynniki wpływają na wycenę nieruchomości?

Profesjonalna wycena nieruchomości powinna uwzględniać rodzaj nieruchomości, ponieważ każdy typ zabudowania będzie odznaczał się inną wartością. Ponadto osoba wyceniająca musi wziąć pod uwagę przeznaczenie danej nieruchomości oraz jej powierzchnię użytkową. Inaczej bowiem wycenia się lokale usługowe, a inaczej lokale mieszkalne. Ważny jest też standard wykończenia, a także stan techniczny nieruchomości. Dodatkowo ocenie będzie podlegać perspektywa zagospodarowania przestrzennego okolicy, a brak planów zagospodarowania także będzie miał wpływ na wycenę. Jednym z głównych czynników kształtujących wartość nieruchomości jest również lokalizacja, ponieważ nieruchomości w centrach dużych miast, będą zdecydowanie cenniejsze, od nieruchomości położonych w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Wiele nieruchomości posiada także różnego rodzaju obciążenia, dlatego osoba sporządzająca wycenę musi sprawdzić stan hipoteki danej nieruchomości i uwzględnić ewentualne zadłużenie, zanim określi jej wartość. Oczywiście wszystkie te czynniki powinny być oceniane pod kątem aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Metody wyceny mieszkań

Wycenianie nieruchomości może przebiegać różnie, w zależności od przyjętej techniki prowadzenia wyceny. Najpopularniejszą metodą jest porównanie danej nieruchomości do lokali o bardzo zbliżonych parametrach, które zostały niedawno sprzedane. Kolejnym sposobem jest podejście dochodowe, czyli branie pod uwagę dochodu, jaki można za daną nieruchomość uzyskać. Natomiast podejście kosztowe, bazuje na kosztach odtworzenia nieruchomości, pomniejszonych o wartość jej zużycia. Ostatnią metodą jest technika mieszana, czyli wycenianie nieruchomości przy użyciu co najmniej dwóch ze wspomnianych wyżej metod.

Co zawiera wycena nieruchomości?

W wycenie nieruchomości powinien znajdować się precyzyjnie określony przedmiot tejże oraz opis aktualnego stanu danej nieruchomości. W dokumencie uwzględnia się również cel jego powstania. Rzeczoznawca podaje podstawę formalną oraz zawiera w wycenie wszystkie źródła, którymi się posługiwał w procesie przygotowywania operatu szacunkowego, a także przyjętą metodę wyceny, w tym analizę rynku nieruchomości. Specjalista opisuje także przeznaczenie danego budynku lub działki oraz określa rodzaj wartości. Efektem jest obliczenie wartości nieruchomości.

Podsumowując, wycena nieruchomości jest żmudnym procesem, niezbędnym do wykonania w określonych okolicznościach. Dlatego profesjonalną wycenę nieruchomości, potrzebną do załatwienia ważnych spraw urzędowych, najlepiej zlecić doświadczonym specjalistom.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz