Giant

NSA rozstrzygnie wątpliwości dotyczące przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Sądy administracyjne nie mają jednolitej opinii w kwestii uznania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej jako przychodu z działalności gospodarczej.

Sprzedajemy nieruchomość, którą wykorzystywaliśmy na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, lecz która nie była ujęta w ewidencji środków trwałych. Czy stanowi ona przychód z działalności gospodarczej? Sądy administracyjne nie są pewne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się więc do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Myślę, że trzeba brać tu pod uwagę interpretację literalną, co moim zdaniem oznacza że przychód ze zbycia tych składników majątku, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, nie powinien być traktowany jako przychód z działalności gospodarczej – komentuje Łukasz Kosonowski, doradca podatkowy, menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Kwestię związaną z opodatkowaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości, jej części albo udziału w nieruchomości, wykorzystywanej na cele gospodarcze, nie ujętej w ewidencji środków trwałych, sądy administracyjne traktują niejednolicie podczas orzeczeń. Część sądów twierdzi, że sam fakt wykorzystywania w działalności gospodarczej danych składników majątku – bez względu na to, czy są one ujęte w ewidencji środków trwałych, czy nie – powoduje, że przychód ze zbycia tych składników majątku będzie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. Część sądów twierdzi natomiast, że oprócz tego, że te składniki są wykorzystywane faktycznie w działalności gospodarczej, powinny być jeszcze dodatkowo ujęte w ewidencji środków trwałych. W opinii części sądów sam fakt wykorzystywania jest wystarczający, w opinii drugiej części –nie jest – opisuje Łukasz Kosonowski.

Warto zwrócić uwagę, iż przedsiębiorca może uzyskać wiele korzyści z wpisania nieruchomości do ewidencji. Od składnika majątku, który jest wpisany do ewidencji środków trwałych, który spełnia definicję środka trwałego i jest ujęty w tej ewidencji, podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które stanowią jego koszt podatkowy. To również przemawiałoby za tym, że prawidłowy jest pogląd prezentowany przez tę część przepisów administracyjnych, które twierdzą, że jeżeli dany składnik majątku nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych, to dochód z jego zbycia nie jest przychodem z działalności gospodarczej – mówi Łukasz Kosonowski.

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, twierdzi, iż sprzedaż takiej nieruchomości nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny może wydać uchwałę, która rozwieje wątpliwości lub odmówić podjęcia sprawy, uznając, że przepisy podatkowe są jasne w tej kwestii.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz