bcb wrzesień 2020

Przerwano odbiór techniczny Białostockiego Parku Narodowo-Technologicznego.

Inkubator Technologiczny w ramach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
Centrum Technologiczne
Miasto Białystok zdecydowało się przerwać odbiór techniczny budynków należących do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Inwestorem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest miasto Białystok, które 13 września wstrzymało odbiór budynków BPN-T. Mimo oświadczenia wykonawcy, obiekty nie osiągnęły gotowości do odbioru.

Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca będzie miał za zadanie przedstawić niezbędne dokumenty odbiorowe, a także spisać protokoły odbiorów technicznych instalacji sanitarnych i elektrycznych po ich uruchomieniu. Gdy firma spełni te warunki, będzie mogła ponowne zgłosić obiekt do odbioru.

Wykonawca był zobowiązany ukończyć inwestycje do 31 maja 2013 roku. W związku z tym od początku czerwca naliczane są kary umowne – 0,15 proc. za każdy dzień zwłoki.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny realizowany jest przez miasto Białystok i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu została oszacowana na 167 240 561,93 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi prawie 119 mln zł, natomiast ponad 7 mln pochodzi z budżetu państwa.

Inwestycja znajduje się w południowej części miasta, w granicach osiedla Dojlidy, w kwartale ulic Borsuczej, Jacka Kuronia, Żurawiej i Myśliwskiej.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu o powierzchni około 3 ha poprzez realizację dwóch obiektów, łącznie dysponujących powierzchnią około 13 000 mkw. Pierwszym z nich jest Inkubator Technologiczny (około 5750 mkw), drugim – Centrum Technologiczne (około 7250 mkw). Planowane jest również uzbrojenie i udostępnienie 23 ha terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową.
 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz