Nowe powierzchnie biurowe powstaną w AIP w Opolu

Początkujący przedsiębiorcy będą mieli możliwość wynajmu stanowisk pracy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

W ramach projektu „II etap realizacji inwestycji utworzenia siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego na terenie KAU w Opolu” rozszerzona zostanie działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP) i przeprowadzona będzie przebudowa istniejącego budynku (w części parteru Domu Studenta Kmicic) w celu stworzenia kolejnych pomieszczeń przeznaczonych pod działalność okołobiznesową.

 

Projekt zakłada uzyskanie 12 otwartych stanowisk pracy na wynajem. Przyszli użytkownicy będą mogli korzystać z 6 stanowisk pojedynczych oraz 3 podwójnych, w pełni wyposażonych, a także z jednego stanowiska gabinetowego. Pomieszczenie pomieści również toaletę, recepcję i salę konferencyjną z niewielkim zapleczem kuchennym.

 

Powierzchnie na wynajem kierowane są do początkujących przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość ich wynajęcia na preferencyjnych warunkach.

 

Nowe powierzchnie wpisane są w istniejący budynek, wykorzystując zaplecze dawnego klubu studenckiego oraz kawiarni znajdujących się w Domu Studenckim Kmicic Uniwersytetu Opolskiego. W ramach przebudowy remontowany jest również korytarz oraz wejście ze schodami, które łączy się bezpośrednio z parkingiem, do którego dostęp będą mieli jedynie potencjalni odbiorcy działań AIP. Użytkownicy korzystać będą mogli z 29 miejsc postojowych.

 

Potencjalni najemcy, prócz możliwości wynajmu pomieszczeń w wyremontowanym obiekcie, będą również zabezpieczeni przez AIP w materiały biurowe i eksploatacyjne. Co więcej, będą mogli skorzystać z takich usług jak: pomoc starterom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym pomoc prawna i księgowa); bezpłatne szkolenia w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej; bezpłatne doradztwo i coaching; pomoc w informatyzacji przedsiębiorstw; udostępnianie przestrzenie internetowej; poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji oraz pomoc w wypełnianiu wniosków i biznes planów.

 

Projekt jest składany w odpowiedzi na konkurs do Poddziałania 1.1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz