Park Project II

Plany są, pieniędzy brak

Przy ul. Centralnej w Krakowie ma powstać biurowiec, w którym mieścić się będzie Centrum Obsługi Inwestora.

Biurowiec, w którym znajdzie się Centrum Obsługi Inwestora ma być miejscem integrującym wydziały Urzędu Miasta Krakowa związane z procedurami realizacji inwestycji, m.in. Architektury i Urbanistyki, Strategii i Rozwoju Miasta oraz Biura Planowania Przestrzennego. Jest już jego projekt wykonany przez włoskiego architekta Claudio Nardi. Nierozwiązana pozostała jednak kwestia finansowania budowy obiektu, która ma pochłonąć ok. 200 mln zł.

Rozważa się realizację budowy z budżetu gminy, jednak inwestycji nie zawarto w wieloletnim planie finansowym gminy do 2033 r. Bardziej prawdopodobna jest zatem budowa obiektu w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jedno z branych pod uwagę rozwiązań zakłada, że wybudowany przez prywatnego inwestora biurowiec będzie wynajmowany gminie - donosi „Dziennik Polski".

Oprócz braku planu finansowania na przeszkodzie budowy nowego magistratu przy ul. Centralnej stoją też czynniki administracyjne i społeczne. Po pierwsze władze miasta muszą postarać się o nowe pozwolenie na budowę, gdyż poprzednie zostało uchylone przez wojewodę. Kolejny problem dotyczy protestów okolicznych mieszkańców, którzy nie chcą, aby budynek zajął miejsce terenów rekreacyjnych, placu zabaw i boisk.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Inter-bud Fabryczna - duży
mantra