Assa Abloy

14,5 mln zł z emisji akcji Platinum Properties Group

Deweloper notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych cieszy się udaną emisją akcji.

Firma Platinum Properties Group (PPG) uzyskała 14,5 mln zł ze sprzedaży 58 mln akcji, stanowiących 8,3 proc. akcji w podwyższonym kapitale spółki. Pozyskane fundusze mają zostać przeznaczone na finansowanie działalności spółki.

 

Sukces emisji akcji potwierdza słuszność strategii rozwoju Platinum Properties Group, zakładającej realizację projektów deweloperskich o nadzwyczajnej rentowności na zainwestowanym kapitale. Pozyskane od inwestorów środki zamierzamy przeznaczyć na finansowanie rozwoju Spółki. Obok obecnie posiadanych projektów deweloperskich aktywnie badamy rynek pod kątem nowych przedsięwzięć, na których będziemy mogli uzyskać ponadnormatywny zwrot na kapitale w krótszym czasie niż na będących już z posiadaniu Spółki strategicznych projektach – skomentował Marcin Wróbel, Prezes Zarządu PPG.

 

Obecnie Platinum Properties Group realizuje dwie inwestycje deweloperskie. Pierwszą jest projekt osiedla mieszkaniowego w Rosji. Natomiast druga zlokalizowana jest w Poznaniu i zakłada budowę obiektu biurowego. Obie inwestycje są aktualnie w trakcie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych zgodnych z założeniami biznesowymi spółki.

 

Procesy administracyjne dla obu projektów, w szczególności uzyskiwanie niezbędnych zgód dla inwestycji realizowanej w miejscowości Łobnia w obwodzie moskiewskim, trwają dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. W związku z powyższym, obok intensywnych prac nad tymi projektami, w najbliższych miesiącach będziemy starać się pozyskać do portfolio Spółki nowe projekty deweloperskie, których realizacja będzie możliwa w możliwie krótkim czasie, gwarantującym szybszą rotację kapitału przy zachowaniu atrakcyjnego zwrotu na zainwestowanym kapitale – powiedział Marcin Wróbel.


0.0
Napisz pierwszy komentarz