Interbiuro - duży

Czy nowe przepisy podatkowe odstraszą inwestorów?

Opodatkowanie zagranicznych spółek i klauzula obejścia prawa podatkowego – to główne zmiany wynikające z nowych przepisów, wchodzących w życie od stycznia 2015 roku.

Ministerstwo Finansów wprowadziło m.in. opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych, mające na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie spółek w państwach, w których obowiązuje niższe niż w Polsce opodatkowanie osiąganych dochodów, a dodatkowo Polska nie ma z nimi podpisanych umów międzynarodowych, gwarantujących współpracę w zakresie wymiany informacji podatkowych.

 

Wśród przedsiębiorców niepokój budzi ponadto przepis o klauzuli obejścia prawa podatkowego, dającej organom podatkowym duże pole swobodnej interpretacji, np. w zakresie sprawdzania, czy przeprowadzana w firmie restrukturyzacja nie miała na celu uniknięcia opodatkowania. Dla przedsiębiorców będzie wiązało się to z przechowywaniem wielu różnych dokumentów i tworzeniem uzasadnień na wypadek kontroli ze strony urzędników.

 

Wśród kolejnych zmian wprowadzonych po nowym roku będzie ograniczenie zaliczania do kosztów podatkowych pożyczek od podmiotów powiązanych. Proponowane rozwiązania powiększają podstawy opodatkowania, co z jednej strony wpłynie na zwiększenie wpływów do Skarbu Państwa, z drugiej jednak – może odstraszyć obecnych i przyszłych inwestorów. Skutek może być odwrotny od zamierzonego i zostanie ściągniętych mniej pieniędzy z podatków. Firmy mogą zrezygnować z części swoich zamiarów inwestycyjnych - komentuje Monika Ławnicka, doradca podatkowy Accreo.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz