bcb wrzesień 2020

Inwestorskie plany GTC

Fortyone, nowa inwestycja GTC w Serbii
Fortyone, nowa inwestycja GTC w Serbii
Spółka Globe Trade Centre SA z siedzibą w Warszawie planuje podwyższyć kapitał zakładowy w wyniku emisji akcji i wykorzystać wpływy z planowanej emisji w ciągu 18 miesięcy.

Spółka GTC SA poinformowała, że wpływy z planowanej emisji akcji zamierza wykorzystać w okresie do 18 miesięcy od zakończenia oferty. Jeżeli w tym okresie spółka podejmie zobowiązania lub zainwestuje mniej niż 90 proc. wpływów z oferty na wskazane inwestycje, GTC zainicjuje program odkupu akcji własnych o wartości pozostałych niewykorzystanych wpływów z oferty, przy czym cena odkupu jednej akcji nie będzie niższa niż cena emisyjna w ramach oferty powiększona o oprocentowanie naliczone według stawki 3M WIBOR za okres od otrzymania wpływów z oferty do przeprowadzenia wykupu akcji.

 

Zaplanowane na 13 października walne zgromadzenie akcjonariuszy rozpatrzy projekt emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru. Proponowanym dniem prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru do akcji oraz akcji nowej emisji jest 16 grudnia 2014 r. Za każdą akcję akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru.

 

GTC zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty na realizację swojej nowej strategii nabywania nieruchomości generujących przychód z najmu, w których spółka będzie mogła wykreować wartość dodaną poprzez wykorzystanie regionalnej platformy operacyjnej i know-how w zakresie zarządzania nieruchomościami oprócz kontynuacji rozwoju organicznego w ramach istniejącego portfela nieruchomości.

 

Inwestycje będą badane i nabywane na podstawie kilku kryteriów:

 

  • nieruchomości biurowe i handlowe o standardzie instytucjonalnym;
  • położone w Warszawie lub innych głównych miastach Polski oraz w stolicach krajów CEE i SEE;
  • generujące przychody;
  • pozwalające na potencjalny wzrost przychodów z działalności operacyjnej netto na poziomie do 30 proc. poprzez m.in. przednajem (pre-leasing), wynajęcie powierzchni niewynajętych, podwyższenia stawek czynszu lub repozycjonowanie;
  • początkowy zwrot z kapitału na poziomie niskich kilkunastu procent;
  • potencjał wzrostu zwrotu z kapitału do kilkunastu procent dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami.

 

Inwestycje finansowane z wpływów z oferty będą dobierane i szczegółowo oceniane w oparciu o warunków rynkowych, a także możliwość osiągnięcia planowanego potencjalnego zwrotu z inwestycji. Spółka może inwestować samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami, co umożliwi większą dywersyfikację i zasięg portfela nieruchomości.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz