Giant

Innowacyjne laboratorium MasterCard w Afryce Wschodniej

MasterCard Labs for Financial Inclusion przy finansowym wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gatesów rozpoczyna działalność w Afryce Wschodniej.

Pomimo rozwijania i wdrażania na świecie coraz nowocześniejszych usług finansowych, nadal 2,5 miliarda osób wykluczonych jest z formalnego systemu finansowego. Brakuje im dostępu do podstawowych usług finansowych, w wyniku czego zmuszeni są do posługiwania się gotówką. Tak sytuacja gospodarcza wygląda m.in. w Afryce Wschodniej.

 

Firma MasterCard ogłosiła uruchomienie inicjatywy MasterCard Labs for Financial Inclusion, której celem jest wsparcie ponad 100 milionów ludzi na całym świecie poprzez tworzenie tanich narzędzi finansowych. Do akcji włączyła się Fundacja Billa i Melindy Gatesów, ofiarowując kwotę 11 milionów dolarów. Powstałe laboratorium będzie generować w Afryce Wschodniej nowe pomysły przy udziale miejscowych przedsiębiorców i rządzących, a następnie przechodzić od fazy koncepcji do jej realizacji.

 

Zbyt wielu ludzi nie posiada dostępu do najbardziej podstawowych usług finansowych, wskutek czego pozostają oni uwięzieni w gospodarce opartej na gotówce, która nakłada większe ryzyko i koszty na tych, których najmniej na to stać - komentuje Ajay Banga, Prezes i Dyrektor Zarządzający MasterCard. - Dzięki inwestycji dokonanej przez Fundację Gatesów, połączonej z naszymi skutecznymi procesami innowacji, MasterCard będzie tworzyć i wdrażać usługi dające ludziom możliwość korzystania z usług finansowych, a dzięki temu pomagające im budować lepszą, jaśniejszą przyszłość.

 

Współpracująca z sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i rządami fundacja Gatesów stawia sobie za cel ukierunkowanie dostępnych środków finansowych i zasobów wiedzy na rozwiązywanie ważnych problemów, których nie można pozostawić wyłącznie działaniu sił rynkowych. Dzięki ofiarowanej darowiźnie fundacja pragnie udostępnić usługi finansowe ludziom, których byt ekonomiczny jest znacznie utrudniony, ograniczony przez lokalne czynniki i wykluczony na poziomie instytucjonalnym. Darowizna umożliwia firmie MasterCard dotarcie do rynków, gdzie dotychczas udzielenie wsparcia było ekonomicznie nierealne.

 

Powstające w Afryce laboratorium będzie częścią MasterCard Labs, globalnego pionu badawczo-rozwojowego MasterCard, koncentrującego się na ewolucji trendów technologicznych i konsumenckich.

 

Fundacja Gatesów w ciągu trzech lat przekaże firmie MasterCard 11 milionów dolarów na prace badawczo-rozwojowe, natomiast MasterCard będzie finansować bieżącą działalność laboratorium. Umowa przewiduje dodatkowe 8 milionów dolarów na rozwijanie pomysłów ewoluujących do etapu inkubacji, aby stworzyć dla każdego startupu szansę na osiągnięcie etapu komercjalizacji oraz stanie się częścią nowej gospodarki. MasterCard będzie prowadzić MasterCard Labs for Financial Inclusion w sposób zapewniający globalny dostęp. Dzięki temu wyniki uzyskiwane w laboratorium przyniosą realne korzyści ludziom ubogim oraz znajdą szerokie zastosowanie, z możliwością rozpowszechniania rozwiązań w skali regionalnej, a w przyszłości być może też światowej.

 

Prace podjęte w MasterCard Labs for Financial Inclusion będą prowadzić do powstawania nowych produktów i usług dla ludzi ubogich, wykorzystujących istniejące i nowe elementy infrastrukturalne, w tym również te niemające związku ze specyfiką działalności firmy MasterCard. Wyniki prac będą powszechnie wykorzystywane dla dobra publicznego, zaś produkty i usługi wychodzące z laboratorium będą oparte na standardach zapewniających maksymalną elastyczność, stwarzając lokalnym dostawcom usług finansowych możliwości działania z korzyścią dla ludzi ubogich w krajach rozwijających się.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz