Ekspansja zagraniczna szansą dla polskich firm

Rozszerzenie działalności polskich firm na rynki zagraniczne może przyczynić się do ich szybkiego rozwoju.

Działalność polskich firm poza granicami rodzimego rynku możliwa jest niemal w każdej branży. Odpowiednia strategia oraz dokładne rozpoznanie zagranicznego rynku może przełożyć się na sukces rynkowy, co zaowocuje dynamicznym rozwojem firmy. Opłacalność decyzji dotyczącej ekspansji na rynki zagraniczne potwierdzają dane pochodzące z badań przeprowadzonych przez Fundację Kronenberga. Według nich co trzecia polska firma zdecydowała się rozszerzyć swoją działalność poza rodzimy rynek. Ponad 90 proc. przedsiębiorców twierdzi, iż jest zadowolonych z podjętego ryzyka oraz rozważa ekspansję na kolejne kraje.

 

Te firmy nie są już zależne tylko od jednej gospodarki, a to zaleta nawet w przypadku tak dużej i tak dobrej gospodarki, jak Polska. Widzimy również, że firmy, które umiędzynarodawiają swój biznes, w wielu przypadkach zdobywają w nowych krajach wiedzę, którą mogą potem spożytkować w innych krajach, w tym w swojej ojczyźnie, co zwiększa ich konkurencyjność. Kolejny powód dla którego warto umiędzynarodowić firmę, to status, który towarzyszy możliwości nazywania siebie międzynarodową firmą wobec klientów, dostawców czy pracowników – mówi John Rendall, wiceprezes i dyrektor zarządzający HSBC Polska.

 

Ważną kwestią przy ekspansji zagranicznej jest świadomość dotycząca przewagi konkurencyjnej firmy oraz jej umiejętne wykorzystanie. Kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy na rynku zagranicznym jest także odpowiednie rozpoznanie go, czyli przeprowadzenie badań. Według deklaracji firm istotny element przesądzający o sukcesie stanowi kombinacja wiedzy eksperckiej, doświadczenia na rodzimym rynku, a także właściwe rozpoznanie wybranego obszaru.

 

Nie można też zapominać o planowaniu finansowym. Często się zdarza, że osiągnięcie sukcesu zajmuje więcej czasu, niż przewidywano na początku, więc konserwatywne planowanie i zapewnienie sobie jakiegoś buforu finansowego to mechanizm, który działa w przypadku wielu firm – przestrzega John Rendall.

 

HSBC, jako instytucja bankowa, udziela wsparcia finansowego dla polskich firm planujących ekspansje zagraniczną. Istnieją także różnego typu programy czy fundusze dedykowane firmom chcącym rozszerzyć swoją działalność poza obszar rodzimego rynku. Pośród nich można wymienić Fundusz Ekspansji Zagranicznej należący do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach wsparcia potencjalny beneficjent otrzyma przede wszystkim środki finansowe lub pożyczkę na dany projekt. Warto wspomnieć również o inicjatywie Banku Zachodniego WBK, która uruchomiła Program Rozwoju Eksportu oferujący pomoc dla firm w ekspansji zagranicznej.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz