Ponad 4 mld zł dla rynku telekomunikacyjnego

W nowej perspektywie unijnej Polska otrzyma ponad 4 mld zł na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Planowane inwestycje to nowe perspektywy dla przedsiębiorców.

Pieniądze płynące z Unii Europejskiej w najbliższych latach pozwolą przedsiębiorcom na zbudowanie powszechnego dostępu do Internetu, przede wszystkim w miejscach, które teraz wypełniają białe plamy. Mamy białe plamy w Polsce, czyli miejsca, gdzie ze względów inwestycyjnych nie opłaca się przedsiębiorcom telekomunikacyjnym podejmować inwestycji. Dlatego interweniujemy tam, wykorzystując do tego środki europejskie – mówi Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. – Zdecydowaliśmy na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że najlepszym odbiorcą tych środków jest rynek telekomunikacyjny, więc te projekty będą mogli realizować właśnie przedsiębiorcy z tego rynku.

 

Dzięki programowi operacyjnemu Polska Cyfrowa wszyscy mieszkańcy kraju mają zyskać dostęp do szybkiego Internetu. Eksperci przewidują, że za pięć lat każdy w Polsce będzie miał możliwość korzystania z łącz o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Rozbudowa infrastruktury otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 4 mld zł. Z programu Innowacyjna Gospodarka realizowaliśmy wiele ważnych przedsięwzięć. Z pozostałych programów, czy to regionalnych, czy z Polski Wschodniej, budowaliśmy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, sieci szkieletowe i dystrybucyjne. One dały podwaliny pod to, żeby dzisiaj budować sieć dostępową, czyli ostatnią milę, ten ostatni odcinek, z którego korzystają odbiorcy końcowi, użytkownicy, mieszkańcy i przedsiębiorcy – wyjaśnia podsekretarz.

 

W niektórych województwach prace związane z budową sieci szerokopasmowej dobiegły już końca (w Wielkopolsce, na Pomorzu czy w województwie lubuskim), w pozostałych natomiast powinny zakończyć się w 2015 r. Do tego czasu w Polsce powstanie sieć o łącznej długości 45 tys. km światłowodów.

 

Część środków z programu Polska Cyfrowa będzie zostanie przeznaczona na rozbudowywanie e-administracji i kompetencji cyfrowych Polaków, w tym zachęcanie ludzi do korzystania z Internetu. Zgodnie z założeniami programu do 2023 roku zostaną wdrożone nowe e-usługi publiczne dla obywateli oraz przedsiębiorców, m.in. z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych i sądownictwa. Ponad 140 mln euro trafi na budowanie kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. POPC zakłada, że dzięki temu ponad 400 tys. osób zyska wiedzę, która pozwoli im korzystać z treści dostępnych w sieci i e-usług.

 

Przyspieszenie na rynku telekomunikacyjnym powinno ożywić rozwój gospodarczy i społeczny kraju, pobudzić gospodarkę elektroniczną, choć nie tylko. Program będzie wpływał nie tylko na rozwój polskiej gospodarki, lecz także na rozwój naszego społeczeństwa, czyli na rozwój społeczno-gospodarczy w naszym kraju. Technologie informacyjno-komunikacyjne właściwie dotykają każdego obszaru naszego życia, obojętnie, w jakiej roli występujemy: jako osoba prywatna, osoba ucząca się czy pracująca. Najważniejsze jest, żeby człowiek został w środku, w centrum zainteresowania czasem wrogiego i obcego świata, jak się wydawało do niedawna – podkreśla wiceminister.

 

Iwona Wendel dodaje, wnioski wyciągnięte z poprzedniej perspektywy, skłaniają resort do maksymalnego ograniczenia czasu realizacji projektu. Chcielibyśmy, żeby projekty w zakresie budowy sieci zamykały się w okresach dwuletnich, maksymalnie trzyletnich. Tak samo w zakresie budowanie elektronicznych usług. To rzeczywiście są skomplikowane systemy informatyczne, zwłaszcza jeżeli świadczymy usługę powszechną, jak deklaracja podatkowa czy integracja rejestrów państwowych. Także w tym obszarze chcielibyśmy jednak skrócić realizacje tych projektów do trzech lat – wyjaśnia Iwona Wendel.

 

Pierwszy konkurs w ramach POPC został ogłoszony pod koniec 2014 r. Zakończono pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla e-usług publicznych. Złożono 39 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 2,7 mld zł. Obecnie trwa ich ocena formalna. Jeszcze w tym roku ruszą kolejne nabory wniosków do działań POPC, m.in. dotyczących wsparcia dla eliminacji terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu (ok. 600 mln zł), zwiększania dostępności, poprawy jakości informacji sektora publicznego (ok. 636 mln zł) oraz rozwijania cyfrowych umiejętności społeczeństwa głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach (ok. 180 mln zł).


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz