Sukces akcji GTC

Spółka Globe Trade Centre (GTC), działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych, poinformowała, iż w ramach wykonywania prawa poboru zostały złożone zapisy podstawowe na niemal 100 proc. akcji serii K.

GTC zaoferowało 108 906 190 akcji serii K w cenie 5,47 zł za każdą. Aktualni akcjonariusze firmy w ramach wykonywania prawa poboru złożyli zapisy podstawowe na niemal 100 proc. akcji. W sumie zapisy zostały złożone na przeszło 146 mln akcji, co przekroczyło liczbę oferowanych akcji o ponad 34 proc. Świetne wyniki subskrypcji są dla nas sygnałem od akcjonariuszy, że zatwierdzili naszą nową strategię i wierzą w jej realizację. Jak wspominaliśmy wcześniej, środki pozyskane z podwyższenia kapitału wzmocnią nasz bilans i pozwolą na sfinansowanie dalszego rozwoju poprzez nabycie generujących przychody aktywów, rozwój wybranych projektów na kluczowych dla nas rynkach oraz poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych, które zwiększą wartość Spółki – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

 

Nowe środki wzmocnią nasze relacje z kredytodawcami i zapewnią podstawę dla jeszcze lepszego wykorzystania dźwigni finansowej do poprawy wskaźników zwrotu z inwestycji – dodał Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozwoju projektów GTC: Galerii Wilanów w Warszawie, kompleksu University Business Parku w Łodzi oraz drugiej fazy inwestycji biurowej w Belgradzie. Akwizycje, a także projekty deweloperskie spółki umożliwią powiększenie wartość portfela nieruchomości oraz przyczynią się do poprawy wyników finansowych. Ponadto Grupa GTC wybrała aktywa wpisujące się w jej kryteria inwestycyjne. Spółka zamierza dokonać inwestycji w nieruchomości biurowe oraz handlowe z potencjałem wzrostu, które zlokalizowane są w Polsce oraz stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

 

Grupa GTC działa w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Obecnie firma jest właścicielem i zarządcą 33 budynków komercyjnych oferujących łącznie ok. 613 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz