PGE Narodowy

Wzrasta pozycja kobiet w hierarchii rodzimych firm

Według badania „Women in Business 2015”, w skali globalnej średnio 22 proc. osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze to kobiety. W kraju odsetek ten wynosi 37 proc.

Według badania „Women in Business 2015” przeprowadzonego przez firmę Grant Thornton International, w skali globalnej średnio 22 proc. osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze to kobiety. W kraju odsetek ten wynosi 37 proc. W polskiej gospodarce w małych przedsiębiorstwach jest dość dużo kobiet. Im większe przedsiębiorstwa, tym kobiet jest coraz mniej. Myślę, że to jest uwarunkowane kulturowo, ale ta sytuacja się powoli, choć być może zbyt wolno, zmienia – mówi Maciej Jamka, partner zarządzający w warszawskim biurze K&L Gates.

 

Pośród 34 przebadanych krajów najwięcej kobiet w biznesie jest obecnych w Rosji i Gruzji, natomiast najmniej w Japonii. Myślę, że problem awansu i udziału kobiet w życiu społecznym jest problemem całego świata. Niektóre kraje z tym problemem starają się walczyć, zarządzać nim, inne są zdecydowanie mniej aktywne – ocenia Maciej Jamka.

 

Jedynie 5 proc. kobiet znajdujących się na poziomie senior management zajmuje najwyższe stanowiska (prezesów zarządu). Znacznie częściej pracują jako szefowie kontrolingu (53 proc. respondentów), działów HR (47 proc.) czy finansów (24 proc.). Główną przyczyną przewagi liczby mężczyzn nad liczbą kobiet w dużych firmach są kwestie kulturowe, bowiem dawna rola pełniona przez kobiety polegała przede wszystkim na opiece nad gospodarstwem domowym. Ten tradycyjny model rodziny ciągle skutkuje tym, że w niektórych branżach na niektórych pozycjach jest kobiet mniej, niż powinno być – podkreśla Maciej Jamka. Jeśli w społeczeństwie dominuje podejście, że kobieta powinna siedzieć w domu, to można proponować wiele zachęt, ale niewiele to pomoże. Jeśli kobiety nie będą czuły wsparcia najbliższego środowiska, to nie będą się starać o wyższe stanowiska i większy udział w życiu gospodarczym – dodaje.

 

Należy dodać, iż udział kobiet w biznesie ma pozytywny wpływ na efektywność pracy. Kreatywność napędza biznes, a ona powstaje wtedy, kiedy współpracują ze sobą nie ludzie o podobnych poglądach, ale kiedy konfrontujemy różne punkty widzenia. Kobiety wnoszą do biznesu właśnie odmienny punkt widzenia i to jest najważniejsze – tłumaczy Maciej Jamka.

 

Mały odsetek kobiet jest szczególnie widoczny w przypadku korporacji prawniczych. Obok barier kulturowych, dominacja mężczyzn w tej branży wynika głównie ze struktury klientów kancelarii, gdzie przeważają właśnie mężczyźni. Kancelarie starają się promować kobiety, ale to jest proces długoletni, długotrwały. Niektóre kancelarie mają więcej osiągnięć w tym zakresie, inne mniej, ale wydaje się, że jest to zadanie dla nas wszystkich – podsumowuje partner zarządzający w K&L Gates.

 

Firma K&L Gates uruchomiła globalną inicjatywę Women in the Profession, która ma za zadanie wsparcie aktywności zawodowej i społecznej kobiet chcących realizować się na wielu płaszczyznach.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz