bcb wrzesień 2020

Zielone budynki razy dwa do 2018 r.

Fot. plgbc.org.pl
Fot. plgbc.org.pl
Do roku 2018 liczba zielonych budynków ulegnie podwojeniu – taki wniosek płynie z najnowszych badań Dodge Data & Analytics i United Technologies Corporation, w których partnerem badawczym był World Green Building Council (WorldGBC).

Jak wynika z najnowszych badań Dodge Data & Analytics i United Technologies Corporation, w których partnerem badawczym był World Green Building Council (WorldGBC), światowy rynek zielonego budownictwa ulegnie podwojeniu. Ekologiczny budynek jest obecnie traktowany jako przejaw zrównoważonego rozwoju, a także wysokiego stopnia świadomości społecznej. Przeprowadzone badanie pokazuje różnice pomiędzy regionami, jednak w każdym z nich zauważalny jest postęp w zakresie zielonego budownictwa, który ma nastąpić w nadchodzących latach. Wśród krajów regionu europejskiego szczególną uwagę poświęcono Polsce, Niemcom i Wielkiej Brytanii. Według przewidywań, rozwój zielonego budownictwa będzie bardziej równomierny w Polsce, niż w przypadku dwóch pozostałych państw. Ekspansja ta jest zdominowana przez sektor komercyjny – pobudzany przez świadomość biznesowych korzyści wypływających z oddziaływania na ludzi oraz otoczenie. Analiza obecnych i wcześniejszych badań dotyczących kondycji zielonego budownictwa na świecie z 2012 r., pozwala stwierdzić, iż ta koncepcja ciągle się rozwija. Warto dodać, iż Polska jest po raz pierwszy brana pod uwagę w tym raporcie.

 

Przewidywany wzrost rynku zielonego budownictwa będzie głównie stymulowany przez kraje, w których wciąż rozwijany jest zielony rynek: Meksyk, Brazylię, Kolumbię, Arabię Saudyjską, Afrykę Południową, Chiny czy Indie. Widoczne jest to w znacznym wzroście liczby planowanych inwestycji, które mają być realizowane w tej dziedzinie w wymienionych krajach. Innym ciekawym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że globalny rynek zielonego budownictwa ulega podwojeniu co 3 kolejne lata. Opracowanie pokazuje również, iż najdynamiczniej rozwijającym się sektorem rynku jest sektor biurowy – prawie połowa respondentów (46 proc.) planuje realizację zielonego projektu biurowego w najbliższych trzech latach. Z kolei najważniejszym powodem, dla którego wznoszone są zielone budynki, jest redukcja zużycia energii elektrycznej. Na drugim miejscu plasuje się oszczędność zasobów, a następnie zmniejszenie zużycia wody.

 

Green Building Councils i ich członkowie na całym świecie odegrają kluczową rolę w utrzymaniu dynamiki tempa rozwoju przewidzianego dla zielonego budownictwa. Ich przywództwo i profesjonalizm będą istotne w ustawicznym realizowaniu społecznych i gospodarczych korzyści dla środowiska naturalnego, oferowanych przez zielone budynki – podsumowuje Terri Wills, CEO w WorldGBC.

 

Badania przeprowadzono na próbie ponad 1000 uczestników z 69 krajów. Udział w nim wzięła także Green Building Councils ze swoimi członkami (od architektów i przedsiębiorców, do właścicieli i inżynierów).

 

Na podstawie raportu: PLGBC 

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz